Spotkanie szkoleniowo - integracyjne "InOPomoc" w Brwicach


W dniach 29 - 30 maja w Szkole Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach odbyło się spotkanie szkoleniowe "InOPomoc", w którym uczestniczyli uczniowie ze szkoły w Brwicach oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie. 

Łącznie uczestniczyło 33 osób. Spotkanie miało na celu popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku. Miało też zainteresować dzieci do udziału w imprezach krajoznawczych i marszach na orientację. Uczniowie z obu szkół uczyli się znaków topograficznych, umieszczali je na planach i mapach, wypełniali karty startowe oraz orientowali plan w terenie, a podsumowaniem ich działań był udział w orientacji „CooLInO” - odlotowo, nietypowo i zabawowo”. 

Dodatkowym zadaniem była jazda rowerem po torze przeszkód oraz umiejętność udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Uczniowie integrowali się również podczas meczu w piłkę nożną oraz wspólnego śpiewu przy karaoke. Wieczorem mogli pobawić się w chowanego w obrębie szkoły. Współporganizator dziękuje p. Marzenie Chatłas za w pełni profesjonalne przeprowadzenie szkolenia, a dyrektorowi Szkoły w Brwicach Kazimierzowi Kuniszowi za udostępnienie sal.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza