Ostatnia droga śp. Czesława Kusiaka - podziękowanie



Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia i życzliwości, wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej 
śp. Czesława Kusiaka
serdeczne podziękowania składa żona Helena z rodziną. 



W imieniu własnym oraz rodziny pragnę wyrazić słowa wdzięczności i uznania dla Zakładu Usług Pogrzebowych J. Wojtaś za przygotowanie oraz przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej mojego męża śp. Czesława Kusiaka
Gorąco dziękujemy za okazanie, w tak trudnych dla nas chwilach, zrozumienie, współczucie oraz pełen profesjonalizm. 
Z wyrazami szacunku 
Helena Kusiak
Redakcja

Nowsza Starsza