Wyprawka szkolna 2015

W sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im Kornela Makuszyńskiego są już do pobrania wnioski na zwrot pieniędzy za zakup podręczników dla uczniów klas III oraz uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków mija 4 września.

O wyprawkę mogą ubiegać się rodzice, gdzie dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015r. poz. 114) tj. aktualnie 574 zł netto na osobę w rodzinie.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast zaświadczenia o dochodach, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza