720.rocznica pierwszej wzmianki źródłowej o Mieszkowicach i XXV-lecie Samorządu Terytorialnego


W piątek, 11 września w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach zorganizowano uroczystości z okazji 720.rocznicy pierwszej wzmianki źródłowej o Mieszkowicach oraz 25-lecia Samorządu Terytorialnego. 

 Obchody rozpoczęły się uroczystą sesją rady miejskiej, w trakcie, której Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa odczytał memoriał na rzecz upamiętnienia pierwszej wzmianki źródłowej o Mieszkowicach (treść zamieszczamy poniżej). Po jego zaakceptowaniu przez radnych został on przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Rzepczaka i Burmistrza Mieszkowic Andrzeja Salwę podpisany. Na zakończenie uroczystej sesji wręczono medale za pracę w samorządzie gminnym. Medale otrzymali byli i obecni radni rady miejskiej, burmistrzowie byłych kadencji, pracownicy samorządowi, sybiracy i prelegenci zaproszeni na konferencję. W dalszej części uroczystości odbyła się konferencja popularno- naukowa „Od Bärwalde do Mieszkowic”. Referaty wygłosili: dr Anna Kowalska z Muzeum Narodowego w Szczecinie- „Początki średniowiecznych Mieszkowic w świetle archeologii”; prof. Dr hab. Edward Rymar, emerytowany profesor Uniwersytetu Szczecińskiego - „ Powstanie Mieszkowic”; dr Piotr Chrobak z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego -„ Idea samorządu terytorialnego, a budowa społeczeństwa obywatelskiego”, Gimnazjum w Mieszkowicach- „Mieszkowice współczesne”- prezentacja, Robert Ryss, redaktor naczelny Gazety Chojeńskiej - Mieszkowickie pogranicza- prezentacja książki pt. „Iść po granicy” i dr Paweł Migdalski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego - „ Przełomy w dziejach Mieszkowic i ziemi mieszkowickiej”. Koordynatorem konferencji był dr Paweł Migdalski. W trakcie uroczystości przedstawiona została także nowa publikacja „III Nadodrzańskie spotkania z Historią 2015” pod redakcją Andrzeja Chludzińskiego, Wydawnictwo Jasne. Książka jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach i u Wydawcy.

Burmistrz Mieszkowic, Andrzej Salwa serdecznie dziękuje pocztom sztandarowym biorącym udział w uroczystościach ze szkół podstawowych z Mieszkowic, Troszyna, Zielina, Gimnazjum w Mieszkowicach, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach i Ochotniczym Strażom Pożarnym z Kłosowa, Troszyna, Zielina i Mieszkowic, dyrektor MGOK za udostepnienie sali, p. Romie Sładek i Lilii Głowackiej oraz uczennicom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach za przygotowanie poczęstunku, prelegentom, p. Pawłowi Migdalskiemu za poprowadzenie konferencji, współpracownikom i wszystkim tym, którzy uczestniczyli w uroczystościach.

Memoriał:

Szanowni Państwo

Każda rocznica czy jubileusz to chwile, w których zastanawiamy się nad czasem, który przeminął od ważnego dla nas wydarzenia, rozważamy jego znaczenie oraz wpływ na nasze życie. Tak dzieje się również w przypadku każdego miasta, które jest społecznością zbiorową jego mieszkańców. Świętowanie 720. wzmianki o naszym mieście to czas refleksji i wspomnień związanych z upływem wieków oraz lat. To także sposobność sięgnięcia do historii, z której przecież wynika nasza teraźniejszość i przyszłość.

Początki naszego miasta wiążą się z postacią Albrechta III – margrabiego, do którego od 1284 r. należała ziemia mieszkowicka. Jego wizyta w Mieszkowicach 30 sierpnia 1295 r., w związku z nadaniem dóbr na rzecz klasztoru w Pełczycach, została odnotowana w dokumentach. Wtedy też po raz pierwszy pojawiła się nazwa „ Berenwalde”. W kolejnych latach Mieszkowice występują już jako civitas – miasto.

W ciągu wieków w naszym mieście żyło wiele pokoleń. Wspominamy je dzisiaj i jesteśmy im wdzięczni za to co dla nas zrobiły. Każdy swoim dobrym działaniem dokładał cegiełkę do wspólnego dobra, jakim jest dla nas wszystkich nasze miasto.

Szczegółową historię naszego miasta przedstawią Państwu prelegenci, których zaprosiliśmy na dzisiejszą uroczystość.

Szanowni Państwo

Jubileusz 720. lecia wpisuje się w rok, w którym obchodzimy również XXV- lecie samorządu terytorialnego. Wydarzenie to zostało objęte specjalnym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat temu – 8 marca 1990 r. Sejm RP uchwalił nową ustawę o samorządzie gminnym. Zwieńczeniem tych działań był dzień 27 maja 1990 roku, dzień, w którym przeprowadzono pierwsze po II wojnie światowej prawdziwe wolne i demokratyczne wybory do rad gmin. Prawdziwa demokracja na szczeblu lokalnym stała się rzeczywistością.

„Teraz już z całą pewnością możemy powiedzieć, że bezpośrednio od nas samych zależeć będzie nasz przyszły los, los Polski... „

Upłynęło 25 lat, lecz słowa te nie straciły nic na swojej aktualności. To właśnie za sprawą św. Jana Pawła II przechodziliśmy przez najtrudniejszy okres początków oraz rozwoju samorządności w niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Św. Jan Paweł II był naszym przewodnikiem w tych trudnych dla wszystkich czasach. Podkreślał zawszę rolę samorządów jako bezpośredniego realizatora ideałów „Solidarności”.

Praca na rzecz samorządu gminnego nie jest łatwym zadaniem. Ja ze swej strony - drodzy Mieszkańcy - mogę zagwarantować, że było i jest wielkim zaszczytem pracować na rzecz naszego miasta, właśnie dla Was. Flagi polskie oraz unijne, które umieściliśmy przed Ratuszem Miejskim, są najlepszym dowodem na to, że można zmieniać rzeczywistość, ale tylko z ogólnym poparciem mieszkańców. Takiego poparcia doświadczyłem wielokrotnie i za to Wam dziękuję.

Uważam, że należy także wykorzystać czas i możliwości jakie daje nam obecny okres. Zwłaszcza nasz udział w Unii Europejskiej oraz możliwość pozyskania nowych środków unijnych na lata 2014 -2020, które mogą zostać przeznaczone na realizację konkretnych projektów inwestycyjnych i społecznych.

Jako Burmistrz Mieszkowic dziękuję tym, którzy w dziele samorządności pracowali i współpracowali. Tym, którzy dzisiaj są na tej sali. Tym, którzy w poprzednich latach jako burmistrzowie i radni Rady Miejskiej pracowali w niej na rzecz naszej lokalnej społeczności. Dziękuję również tym, którzy już odeszli do wieczności.

Szanowni Państwo, na sam koniec pragnę wyrazić głęboką wdzięczność wobec osób i instytucji, które nas wspierały oraz czynią to nadal na rzecz rozwoju naszego regionu i miasta. Jestem szczęśliwy, że możemy te obie uroczystości świętować wspólnie. Zakorzenieni w mieszkowickiej historii, oparci na fundamencie doświadczeń naszych przodków, chcemy z nadzieją, dumą, ale i pokorą budować przyszłość Mieszkowic.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza