Sala przy Szkole Podstawowej w Chojnie do wynajęcia

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie oferuje propozycję wynajmu pomieszczeń - sali gminastycznej, auli szkolnej lub sal lekcyjnych. 

Salę gimnastyczną może wynajmować od poniedziałku do piątku w godzinach 16 - 20. Aula i sale lekcyjne są dostępne w godzinach 15:30 - 18:00. Poniżej prezentujemy cennik wymajmu poszczególnych pomieszczeń.


Sala gimnastyczna
Zajęcia dla osób pełnoletnich - 30 zł/1h + VAT
Zajęcia dla dzieci i młodzieży uczących się - 15 zł/1h + VAT
Zajęcia dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny - 10 zł/1h + VAT

Aula
Zajęcia dla osób pełnoletnich - 20 zł/1h + VAT
Zajęcia dla dzieci i młodzieży uczących się - 10 zł/1h + VAT

Sale lekcyjne
Zajęcia dla osób pełnoletnich - 40 zł/1h + VAT
Zajęcia dla dzieci i młodzieży uczących się - 20 zł/1h + VAT

Przez grupę osób pełnoletnich rozumie się: grupę w której składzie jest 30 % osób pełnoletnich.
Przez grupę dzieci i młodzież rozumie się uczestników do 18 roku życia lub młodzież uczącą się (studenci studiów stacjonarnych).

Szczegółowy regulamin zasad udostępniania sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 

1. O udostępnieniu sali gimnastycznej decyduje dyrektor szkoły
2. Salę można wynająć jednorazowo lub na dłuższy okres czasu.
3. Obiekt mogą wynająć osoby fizyczne (pełnoletnie), organizacje, instytucje, firmy i stowarzyszenia.
3. Zawarta zostaje umowa między wynajmującym a najemcą.
4. Procedura wynajmu Sali:
- Pisemny wniosek o wynajem (dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły).
- Rozpatrzenie wniosku przez dyrektora szkoły w terminie do 14 dni.
- Odpowiedź dyrektora pisemna lub ustna, wg uzgodnień.
- Podpisanie umowy do której dołączona jest lista imienna uczestników zajęć.
- Wnioski można składać w godzinach pracy sekretariatu szkoły.
5. Umowa z najmującym będzie zawierała uregulowania finansowe.
6. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo odstąpienia od cennika podanego w zarządzeniu na umotywowany wniosek najemcy.
7. Rezerwacja obiektu odbywa się na zasadzie pierwszeństwa wynikającego z terminu złożenia wniosku.
Redakcja

Nowsza Starsza