W Gryfinie rozmawiano o nowym RPO WZ


Marszałek województwa Olgierd Geblewicz spotkał się z przedsiębiorcami, samorządowcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych w Gryfinie. Rozmawiano o możliwościach pozyskania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 m.in. na działania aktywizujące mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości, gospodarkę niskoemisyjną, projekty proekologiczne.

Prezentacje założeń nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego odbywają w całym województwie. Uczestnictwo w spotkaniu to dla osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia możliwość porozmawiania z ekspertami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz instytucji wdrażających – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Im więcej rozmawiamy z potencjalnymi beneficjentami o założeniach Regionalnego Programu Operacyjnego, tym lepsze projekty będą składane i dofinansowane. Finalnie przedsięwzięcia te będą mieć większą wartość dla rozwoju regionu - mówi o cyklu spotkań marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Budżet programu to 1,6 mld euro, czyli prawie 6,7 mld zł. Aby te pieniądze były jak najlepiej zainwestowane w Pomorze Zachodnie, musimy wymieniać się uwagami i rozmawiać. Należy pamiętać, że Regionalny Program jest przez nas cały czas kształtowany - dodaje marszałek Olgierd Geblewicz.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem burmistrza Gryfina Mieczysława Sawaryna, który omówił projekty zrealizowane ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego. Burmistrz wymienił takie przedsięwzięcia jak: uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie czy budowę nabrzeża pasażerskiego (północnego). Przedstawił także plany realizacji zadań ze wsparciem środków europejskich, m.in. rewitalizację Pałacyku pod Lwami, budowę dworca i zajezdni autobusowej czy przebudowę dróg loklanych.

W tej perspektywie finansowej budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to 1,6 mld euro, czyli prawie 6,7 mld zł. Program oparty jest na trzech filarach – gospodarczym, społecznym i infrastrukturalnym.

Źródło, fot.: www.wzp.pl
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza