Protest wyborczy po raz kolejny w Cedyni


Wraca sprawa protestu wyborczego złożonego przez mieszkańców w gminie Cedynia. Chodzi o wybory uzupełniające w okręgu obejmującym sołectwa Radostów i Golice. 

Po śmierci radnego Tadeusza Świderskiego zarządzono wybory uzupełniające. Radnym został jedyny zgłoszony kandydat - Tomasz Siwiela. Część mieszkańców twierdzi, że o wyborach nikt nie wiedział, zabrakło między innymi obwieszczeń na tablicach. Według gminy obwieszczenia wyborcze pojawiły się w wymaganym terminie. Protest podpisało 115 mieszkańców, część z nich zostanie przesłuchana w sądzie. 

O wyborczym zamieszaniu w Cedyni pisaliśmy jako pierwsi w artykule Protest wyborczy w gminie Cedynia, mieszkańcy twierdzą, że nie wiedzieli o wyborach uzupełniających. W grudniu Sąd nie zajął się sprawą, ponieważ protest został złożony zbyt szybko, pisaliśmy o tym w naszej kolejnej publikacji Protest wyborczy w gminie Cedynia złożony... przed wyborami.

- Protest do Sądu wpłynął przed wyznaczonym dniem wyborów, termin rozpoczyna się od 6 grudnia, w związku z tym Sąd zadecydował pozostawić proces bez żadnego biegu - informował Tomasz Szaj z Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Nowy radny został zaprzysiężony pod koniec grudnia, jest członkiem Komisji Budżetowej. O Tomaszu Siwieli pisaliśmy w artykule Nowy radny w gminie Cedynia.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza