9 godzin obrad w Widuchowej, wójt Anna Kusy-Kłos z absolutorium [video]


Sesje Rady Gminy w Widuchowej to obrady dla wytrwałych. W poniedziałek głównym punktem sesji było głosowanie nad absolutorium dla wójt Anny Kusy-Kłos. 

Cała sesja trwała niemal 9 godzin. Przed punktem dotyczącym absolutorium skarbik Marcin Bachta przedstawił sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2015 rok. Projekt uchwały przeszedł 13 głosami "za" i jednym wstrzymującym.Sekretarz Andrzej Stachura przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Widuchowa, odczytano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ostatecznie po gorącej dyskusji radni udzielili absolutorium stosunkiem głosów 8 do 5. Przeciwni byli radni 
Zapraszamy do obejrzenia video udostępnionego dzięki uprzejmości portalu e-widuchowa.pl

fot./video: Piotr Waydyk / e-widuchowa.pl
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza