Dziękują za Dni Cedyni 2016 [foto]Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Krzysztof Nowak oraz Dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Paweł Pawłowski pragną serdecznie podziękować za udzieloną pomoc finansową, wsparcie i współpracę przy organizacji Dni Cedyni 2016:

Szczecińskim Kopalniom Surowców Mineralnych S.A. – sponsorowi strategicznemu, Grażynie i Zbigniewowi Bogdanowiczom, Bankowi Spółdzielczemu w Cedyni, Zdzisławowi Cieślikowi, Zofii Chańskiej- Prezesowi firmy Canpol sp. Z o. o., Krystynie i Zenononowi Drozdowskim, Barbarze i Władysławowi Edelmuller – Gospoda u Barbary w Osinowie Dolnym, Ekotrans Patrycja i Norbert Prinz, Fundacji Skarby Pomorza, Andrzejowi i Robertowi Erdmann- Hotel Piast w Cedyni, Marcie Garbart, Barbarze Głodek, Gabrieli Głodek i Waldemarowi Gorzelańczyk- Pizzeria Avanti w Cedyni, Markowi Grynkiewiczowi, Krzysztofowi Góreckiemu i Sławomirowi Kruszyńskiemu, Iwonie Junikiewicz,  Adzie Józefczyk, Danielowi Klimas, Piotrowi Kobusiakowi, Grzegorzowi Kopij, Małgorzacie Kowalczyk, Milenie Kroczak, Hubertowi Krysiakowi, Magdalenie Krupińskiej, Rafałowi Kubicy- pracownikowi Nadleśnictwa Mieszkowice, Dorocie i Kazimierzowi Krupińskim, Joannie Kruszyńskiej, Krzysztofowi Kruszyńskiemu, Helenie i Kazimierzowi Kubik, Agnieszce Kupniewskiej, Ewie Listowskiej, Urszuli Łebkowskiej, Janowi Grzysiowi- Nadleśniczemu oraz pracownikom Nadleśnictwa Mieszkowice, Malwinie Markiewicz, Żanecie i Janowi Noworolnik, Marcinowi Paluchowi- Radnemu Rady Miejskiej w Cedyni, Marcie i Markowi Przybyłom- firma Maliko, Radeko sp z o.o., Mariuszowi Ratajowi, Rybackiej Spółdzielni Regalica, Marcinowi Selidze - Karczma w Parku, Małgorzacie i Tomaszowi Siergiej - Hodowla Koni Red Wine w Żelichowie, Krystynie i Krzysztofowi Sobiś, Krzysztofowi Grzesiakowi- Prezesowi Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych, Zdzisławowi Tondel- radnemu Rady Miejskiej w Cedyni, Halinie i Emilii Wołosz, Bogusławowi Wrzos, Lucynie Żywickiej i Januszowi Siedmiogrodzkiemu – Karczma Land oraz wszystkim darczyńcom anonimowym.

Dodatkowo serdeczne podziękowania kierujemy do Firmy Arpol za ufundowanie nagród w Biegu do orła, do Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców gminy Cedynia za pomoc w przygotowaniu posiłków i ciast dla obsługi imprezy.

Wszystkich wystawców i uczestników Cedyńskich Spotkań z Historią, dr Pawłowi Migdalskiemu, Cedyńskiego Bractwa Historycznego Comitatus, Fundacji Rodem z Polski, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Walhalla, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Cedynia, pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni, wykonawców podczas koncertu Młoda Cedynia : Anny Krajewskiej Pędzik, Mileny Kroczak, Dominika Zatora, ErdoY i Paziu czyli Pawła Kormana i Patryka Cieślaka, Patrycji Szczerby, Anny Brzozowskiej, Kamili Głodek, Wiktorii Kalarus, Agaty Krupińskiej, Beaty Dziury, Wiktorii Walczak oraz wszystkich mieszkańców Gminy Cedynia, którzy włączyli się w przygotowanie i wzięli aktywny udział w święcie miasta.

Już dziś zapraszamy na kolejne Dni Cedyni, które odbędą się w dniach 23–25 czerwca 2017 r.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza