Burmistrz Chojny bez absolutorium [foto] [video]


Burmistrz Chojny Adam Fedorowicz nie otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2015. 

Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie zaopiniowana sprawozdanie z wykonania budżetu gminy. Wniosek o nieudzielenie absolutorium złożyła również Komisja Rewizyjna, w ocenie radnych działania burmistrza doprowadziły do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej gminy.

Za nieudzieleniem absolutorium burmistrzowi Chojny było 10 radnych, 2 wstrzymało się od głosu i 2 radnych było przeciwnych.Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu udzielana przez radnych. Burmistrz jest zobowiązany aby corocznie do 31 marca przekładać Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu, dokument jest również przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie opiniuje RIO oraz Komisja Rewizyjna, decyzja o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium dla burmistrza musi zapaść do 30 czerwca.

Nieudzielenie absolutorium w połączeniu z negatywną opinią RIO może doprowadzić do odwołania burmistrza.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza