Najładniejsze ogródki, posesje i balkony w gminie Cedynia [foto]


Konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon i posesję w Gminie Cedynia został rozstrzygnięty. O nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni w konkursie „Kwiatami Cedynię Upiększamy” złożono 11 wniosków.

Komisja konkursowa oceniała zgłoszone ogrody, balkony i posesje pod względem kreatywności, oryginalności, wykonania ciekawych aranżacji i kompozycji roślinności, walorów estetycznych i architektonicznych (wykorzystanie architektury ogrodowej, elementów zdobniczych, zagospodarowanie strefy wypoczynku, elewacja i wygląd budynku itp.) oraz różnorodność roślinności i jej utrzymania. Celem konkursu było przede wszystkim zaktywizowanie mieszkańców naszej gminy do systematycznej dbałości o estetykę otoczenia, promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych oraz zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe i ochronę środowiska. Do wygrania były nagrody finansowe. Była to pierwsza edycja konkursu, który będzie odbywał się corocznie.

Oceny dokonano w dwóch etapach: podczas wizji lokalnej, podczas której komisja mogła zapoznać się bezpośrednio ze zgłoszeniami w terenie, oraz podczas obrad podsumowujących poszczególne głosy członków komisji. Wybór był bardzo trudny. Wszystkie zgłoszone propozycje zachwyciły jurorów.

Oto zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach:

Na zdj. Ogródek Pani Marii z Bielinka (fot. UM Cedynia)
kategoria „Ogródek”
1. Maria Durnakowska z Bielinka
2. Maria Olechnowicz ze Starej Rudnicy
3. Zdzisława Abramowicz z Golic

kategoria „Posesja”

1. Wiesława Atraszkiewicz z Siekierek
2. Bogusław Wrzos z Bielinka
3. Waldemar Gorzelańczyk z Cedyni

kategoria „Balkon”

1. Jadwiga Wisłocka z Cedyni
2. Małgorzata Dębicka z Cedyni

Na zdj. Balkon Pani Jadwigi (fot. UM Cedynia)
Balkon Pani Małgorzaty (fot. UM Cedynia)
Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy dla zwycięzców i uczestników Konkursu zostaną wręczone podczas Dożynek Gminnych 11 września w Bielinku.
Redakcja

1 Komentarze

Nowsza Starsza