Nowy sprzęt dla strażaków - ochotników [foto]


Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego co roku starają zwiększać swoje wyposażenie. Ostatnio do remiz w naszym regionie trafił nowy sprzęt. 

Strażacy z Chojny i Trzcińska Zdroju zakupili przy pomocy dofinansowania z KSRG suche skafandry wypornościowe oraz sanie lodowe. Sprzęt będzie wykorzystany w ratownictwie wodnym.

Skafander to uniwersalne ubranie do pracy w wodzie przeznaczone dla strażaków przy prowadzeniu prac w zakresie podstawowych czynności ratowniczych, szczególnie podczas akcji na akwenach zalodzonych.
Strażacy przeprowadzili już pierwsze ćwiczenia z wykorzystaniem nowego sprzętu. Więcej zdjęć można znaleźć na stronie OSP Chojna

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza