Siekierki-Neurüdnitz - poznaliśmy koncepcję zagospodarowania mostu


Poznaliśmy koncepcję zagospodarowania mostu Siekierki-Neurüdnitz po stronie niemieckiej. Partnerzy z Urzędu Barnim-Oderbruch sprecyzowali swoje plany. Do spotkania doszło w poniedziałek, 12 września br. w Szczecinie. Udział w niej wziął wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
To kolejny etap na drodze realizacji wspólnej transgranicznej inwestycji. Ożywienie mostu stanowiącego przejście graniczne to przede wszystkim powstanie drogi pieszo-rowerowej oraz platform widokowych.
Prace nad projektem trwają, a koncepcja przedstawiona przez niemieckich partnerów wygląda bardzo obiecująco. Liczymy, że dzięki modernizacji obiektu Pomorze Zachodnie wzbogaci się o unikatową atrakcję turystyczną - powiedział wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
Most ma być przede wszystkim elementem łączącym polskie i niemieckie trasy rowerowe, szczególnie w ramach planowanej systemowej drogi „Tysiąca Jezior”.
To przedsięwzięcie w kulturę, edukację, turystykę rowerową oraz przyrodę - akcentowała dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego Dorota Janicka. - Strona niemiecka przedstawiła, jak planuje podejść do remontu. Wiemy, że renowację przejdą przyczółki mostu, a także powstaną dwie bramy wejściowe w formie wagonów kolejowych, które pełnić mają funkcję muzeum mostu. Ponadto nie zabraknie tablic informacyjnych oraz utrzymany zostanie system nawigacji - dodała Dorota Janicka.
Prace nad adaptacją najdłuższego mostu na Odrze Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczął w lutym 2016 roku. Kolejne spotkanie odbyło się w lipcu br. Wtedy swoją koncepcję zaprezentowała strona polska, dla której rewitalizacja inwestycji to szansa na stworzenie wyjątkowej na skalę europejską atrakcji turystycznej łączącej funkcję komunikacyjną i widokową. Przygotowywany projekt, którego koszt  szacuje się na 6 mln zł miałby otrzymać wsparcie w ramach programu INTERREG V A.
Most łączący Siekierki i Neurüdnitz znajduje się w odległości 75 km od Szczecina i 66 km od Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Jego uroczyste otwarcie miało miejsce w grudniu 1892 roku. W trakcie drugiej wojny światowej przeprawa o długości 770 metrów została wysadzona w powietrze przez wycofujące się wojska niemieckie. Odbudowa mostu nastąpiła w latach 50-tych XX wieku jako strategicznego punktu dla sił Układu Warszawskiego oraz Zimnej Wojny. Wokół 785-metrowej konstrukcji rozciągają się tereny starorzecza Odry nazywane Kostrzyneckim Rozlewiskiem. To wyjątkowo cenne, naturalne rozlewisko Odry w Cedyńskim Parku Krajobrazowym i część transgranicznego kompleksu przyrodniczego znanego Unikalną Doliną Dolnej Odry. Obszary te objęte są ochroną siedliskową i ptasią w ramach europejskiej sieci Natura 2000.
Źródło: http://www.wzp.pl/
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza