Pożyczki online od międzynarodowych firm


Niektóre firmy pożyczkowe działające na polskim rynku finansowym świadczą usługi także w innych krajach. Poniżej przedstawiamy najbardziej znanych pożyczkodawców działających międzynarodowo.

Większość firm pożyczkowych należy do grup holdingowych o międzynarodowym zakresie działania. Są też takie podmioty, które korzystają ze swobód traktatowych obowiązujących na teren UE i świadczą usługi obywatelom różnych państw członkowskich UE. Działalność pożyczkodawców może wykraczać poza granice Europy.

ViaSMS i Lendon – z siedzibą na Łotwie

ViaSMS jest serwisem pożyczkowym należącym do Via SMS Group z siedzibą na Łotwie. Grupa rozwija się dynamicznie od 2009 r. Na polski rynek weszła również niedługo potem, a oferowane przez nią pożyczki zostały uznane za przyjazne konsumentom (wyróżnienie „Symbol 2012” w kategorii przyjazna pożyczka). Obecnie grupa finansowa prowadzi działalność na kilku rynkach europejskich.

Pożyczkodawca Lendon rozpoczął działalność na początku 2013 r. Podmiot należy do Grupy Cream Finance z siedzibą w Rydze. Grupa finansowa prowadzi działalność na Łotwie i Czechach pod marką CreditON.

Kredito24 – z Niemiec

Kredto24 jest podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność na polskim rynku finansowym już od przeszło czterech lat. Pierwsze pożyczki online zostały udzielone przez tę firmę polskim konsumentom w sierpniu 2012 r. Kredito24 korzysta ze zautomatyzowanego modelu scoringowego analizującego ponad 8000 danych, w tym informacje pochodzące z serwisów społecznościowych. Tymczasem, czas potrzebny na ocenę zdolności finansowej traw nie więcej niż 15 minut. Spółka należy do niemieckiej spółki z siedzibą w Hamburgu – Kreditech działającej także w Hiszpanii, Czechach i w Rosji.

GetBucks – z południowej Afryki

GetBucks jest serwisem pożyczkowym, który funkcjonuje od 2011 r. na rynku europejskim – w Polsce oraz w Hiszpanii. Pierwotnie działalność finansowa spółki ograniczała się do krajów południowej części Afryki. GetBucks prowadzi działalność w Kenii, Republice Południowej Afryki, a także w Malawi, Zimbabwe i w Botswanie.

Vivus – w Europie i Ameryce

Vivus jet serwisem pożyczkowym należącym do spółki Vivus Finance funkcjonującej na polskim rynku finansowym od lipca 2012 r. Spółka sprawdza zdolność kredytową klientów korzystając z Biura Informacji Kredytowej oraz z danych gromadzonych i udostępnianych przez biura informacji gospodarczej. Spółka Vivus Finance należy do grupy 4finance Group prowadzącej działalność na rynku europejskim, a także w Kanadzie i w USA.

Pożyczkodawcy środkowej części Europy

MiniCredit rozpoczęła działalność na polskim rynku w czerwcu 2011 r. Firma pożyczkowa świadczy usługi także w innych krajach Unii Europejskiej oraz w Gruzji. Spółka Net Credit pojawiła się na polskim rynku niedługo po MiniCredit - w grudniu 2011 r. Świadczy ona usługi pożyczkowe także w takich krajach, jak Czechy, Łotwa i Rosja. Pożyczkomat jest serwisem pożyczkowym, którego operatorem pozostaje spółka Friendly Finance. Świadczy ona usługi finansowe nie tylko na rynkach środkowej części Europy, ale również w krajach skandynawskich.

Pożyczki tylko online


Każdy z wymienionych wyżej podmiotów oferujących pożyczki online należy do Związku Firm Pożyczkowych, co wpływa korzystnie na ich wiarygodność – w przypadku zagranicznych spółek jest to szczególnie istotna cecha. Wszystkie przedstawione wyżej firmy pożyczkowe działają poprzez serwisy internetowe, do których każdy ma dostęp – bez względu na obywatelstwo. Kwestię obywatelstwa sprawdza się więc w pierwszym etapie weryfikacji pożyczkobiorcy. Spółka wchodząc na rynek określonego kraju musi spełnić obowiązujące w nim przepisy. Wtedy może oferować legalnie usługi finansowe jego obywatelom nie obawiając się o interwencję organów kontroli i nadzoru. Podsumowując powyższe przedstawienie firm pożyczkowych można zauważyć, że w zdecydowanej większości podmioty działające w Polsce prowadzą działalność także na innych rynkach europejskich. Nieliczne firmy oferują swoje usługi także na innych kontynentach.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza