Projekt edukacyjny "Każdy różny-wszyscy równi"


We wrześniu 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie rozpoczął realizację projektu edukacyjnego „Każdy różny-wszyscy równi” w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Na realizację działań projektu szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 11982,16 zł. Celem projektu jest promowanie działań antydyskryminacyjnych,  w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. W ramach projektu realizowanego do końca grudnia 2016 r. przewidziano działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

W dniu 13 października odbył się spektakl teatralny oraz warsztaty dla młodzieży z prelekcją poruszającą temat tolerancji, akceptacji oraz zagrożeń związanych
z dyskryminacją i agresją rówieśniczą.


Ponadto zaplanowano realizację następujących działań:
- spotkania z ekspertami z organizacji pozarządowych,
- warsztaty w klasach z trenerem umiejętności prospołecznych z zakresu przeciwdziałania agresji rówieśniczej, powodowanej stereotypami i uprzedzeniami oraz doskonalenia umiejętności zastępowania zachowań agresywnych zachowaniami prospołecznymi,
- warsztaty dla nauczycieli z trenerem umiejętności prospołecznych z zakresu poznania konkretnych narzędzi i ćwiczeń do pracy z młodzieżą w przeciwdziałaniu przemocy,
- spotkanie z podopiecznymi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu;
- obchody „Tygodnia Tolerancji”, podczas którego odbędzie się Happening Antydyskryminacyjny, projekcja filmów poruszających problem dyskryminacji, spotkanie
z osobami - „Żywymi Bibliotekami” oraz inicjatywa wokalna dla uczniów i nauczycieli
o tematyce tolerancji i akceptacji.

Zostanie opracowany również zestaw wskazówek dla rodziców w celu wskazania sposobów pomocy w sytuacji doświadczania przez dzieci zachowań agresywnych lub agresywnego zachowania dziecka.

Działania w ramach projektu mają na celu zwiększenie tolerancji i empatii młodych ludzi wobec innych oraz doskonalenie ich umiejętności prospołecznych.


Koordynatorem projektu jest wicedyrektor szkoły ds. wychowawczych mgr Małgorzata Limanówka.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza