Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Godkowie


W przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada, w Szkole Filialnej w Godkowie odbył się uroczysty apel, przypominający tę rocznicę. Apel uświetniły wiersze oraz pieśni patriotyczne zaprezentowane przez uczniów. 

Patriota to nie tylko człowiek stający w obronie kraju podczas wielkich zagrożeń. Jest nim również osoba, która w codziennym życiu szanuje symbole narodowe, która pamięta o ważnych dla kraju i jego historii wydarzeniach czy rocznicach. Współczesny patriota to człowiek kultywujący pamięć o swoich przodkach, wyrażający zainteresowanie rodzimą kulturą i historią. Uczniowie naszej szkoły mieli szansę wykazać swój patriotyzm poprzez układanki, puzzle, zagadki, quizy. To był miły i udany dzień.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza