Reklama [góra]


CK w Chojnie organizuje konkurs


Centrum Kultury w Chojnie organizuje konkurs plastyczny skierowany do świetlic, domów kultury, szkół oraz przedszkoli.

Głównymi celami konkursu pod tytułem "Zwierzęta naszych lasów" jest między innymi  rozszerzenie wiedzy związanej z życiem leśnych zwierząt, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, uwrażliwienie na piękno przyrody, inspirowanie do aktywności twórczej oraz zapoznanie z różnorodnością form plastycznych.

Prace wykonane dowolna techniką z wyłączeniem technik przestrzennych w formacie A4 bądź A3 można składać do 15 maja w Centrum Kultury w Chojnie.

Jury nagrodzi 10 laureatów!
Prace powinny być opisane (imię , nazwisko dziecka i opiekuna, nazwa placówki, wiek dziecka i dopisek "Zwierzęta naszych lasów:) 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.