Bakterie grupy coli w wodzie, sanepid wydał zakaz jej spożywania


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie wydał komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Stołeczna w gminie Trzcińsko Zdrój. 

Z wodociągu korzysta około 560 mieszkańców. Komunikat został wydany w czwartek 10 sierpnia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 08 sierpnia 2017 roku stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 10 jtk/100 ml oraz 74 jtk/100ml.

Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków, do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania, nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień. Woda może być tylko wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Zarządcą wodociągu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cegiełka" w Stołecznej, została ona zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę oraz podjęcia działań mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza