Demokracji Ludowej zamienili na Demokracji


Ulica Demokracji Ludowej znajdująca się w Chojnie zmieni się na Demokracji. Nazwę nakazał gminie zmienić Instytut Pamięci Narodowej. 

- (...) ulica Demokracji Ludowej, została wskazana przez Instytut Pamięci Narodowej, Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, jako ulica do zmiany, gdyż jak uważa IPN, dotyczyła totalitarnego ustroju obowiązującego w państwach komunistycznych, który tylko w założeniu miał być demokratyczny - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Wspomniana ulica znajduje się tuż przy Komisariacie Policji i Poczcie. Gmina rozesłała do mieszkańców pisma z informacją o planowanej zmianie i propozycji nowej nazwy. Ze strony mieszkańców nie było żadnego sygnału negującego pomysł. Radni podjęli uchwałę o zmianie nazwy podczas sesji w czwartek 10 sierpnia.

Nowa nazwa ulicy Demokracji symbolizować będzie źródło władzy, które stanowi wolę większości obywateli, a jej gwarantem jest konstytucja. Tym samym ulica Demokracji w Chojnie spełni wymogi ustawy.

W 2016 roku weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Organ jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek zmienić w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza