Walczą z powodzią wykorzystując sprzęt z gminy Cedynia [foto]


Zachodniopomorska melioracja koordynuje akcję powodziową wałach na rzecze grabowa z Żukowie Morskim, podczas działań wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt do walki w powodzią np. wojewódzkiego magazynu powodziowego w Bielinku gm. Cedynia np. pompy wysokiej wydajności, agregaty prądotwórcze, urządzenia do ładownia worków do uszczelniania wałów.

Niewidoczni medialnie bohaterowie walki z żywiołem to zachodniopomorscy melioranci, którzy wspierani przez siły zbrojne i członków OSP uszczelniają wały oraz wypompowują wodę z terenów i budynków zalanych po przerwaniu wałów.

Warto podkreślić zaangażowanie marszałkowskich meliorantów w akcję powodziową, ponieważ to ich prawdopodobnie ostatnie dzianie walki z powodzią, od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulega ustawa prawo wodne i marszałkom województw odbierane sa kompetencję z zakresu np. ochrony powodziowej na rzecz tworzenia państwowego gospodarstwa wodnego Wody Polskie. Zachodniopomorska Melioracja po 20 latach funkcjonowania przejdzie do historii.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza