Które gminy dbają o bezpieczeństwo nad wodą? [raport]


W sezonie letnim pięć gmin (Banie, Trzciński Zdrój, Gryfino, Cedynia i Moryń) zorganizowały miejsca bezpiecznego wypoczynku i kąpieli nad wodą (2 kąpieliska, 3 MWDK). Pozostałe cztery gminy: Chojna, Mieszkowice, Stare Czarnowo, Widuchowa aktualnie nie realizują systemowych działań podnoszących bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych. 

Tylko w tym roku w powiecie gryfińskim utonęło 5 osób. 

- (...) powiat gryfiński ma najgorsza statystykę w regionie, pytanie do lokalnych samorządów co dalej z profilaktyką i edukacją dzieci ale i dorosłych, WOPR robi ile może z własnych środków oraz wsparcia części gmin - mniejszości - ale nie ma oczekiwanego i potrzebnego wsparcia. Tak wyglądają fakty a rzeczywistość pokazuję jak wiele jest do zrobienia, aby osiągnąć stan zera utonięć - komentuje Mariusz Sikora z Urzędu Marszałkowskiego.

Przedstawiamy informację z wizytacji miejsc wykorzystywanych do kąpieli opracowaną przez Oddział Powiatowy WOPR Gryfino i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego na obszarze gmin powiatu gryfińskiego – WOPR WZ i jego Oddział Powiatowy w Gryfinie zabiega o wsparcie finansowe z 9 gmin na działania profilaktyczne i zakup doposażenia. WOPR powiatu gryfińskiego trzymał tylko z 5 gmin na gmin: Cedynia, Moryń, Banie, Trzcińsko-Zdrój, wsparły doposażenie i oznakowanie pojazdu ratowniczego pozyskanego ze środków zewnętrznych, a Widuchowa zleca zabezpieczenie imprez pod względem bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa. Wprowadzone w 2017 r. zmiany prawa wodnego będą skutkowały w sezonie letnim 2018 brakiem możliwości tworzenia miejscy wykorzystywanych do kąpieli (MWDK) na okres całego sezonu. Ustawodawca w nowelizacji przewidział możliwości tworzenia na wyznaczonym obszarze wodnym okazjonalnego miejsca do kąpieli na okres 31 dni w danym roku. Może to skutkować brakiem ciągłości zabezpieczenia ratowniczego na okres trwania sezonu kąpieliskowego. Wprowadzone zmiany w prawie wodnym mają zachęcić organizatorów do tworzenia kąpielisk, co ma również odniesienie do ułatwień w zakresie badań jakości wody, których koszty zostaną zmniejszone.

Kąpielisko śródlądowe Steklno (gm. Gryfino)

Zabezpieczenie ratownicze: realizowane przez Oddział Powiatowy WOPR Gryfino zgodnie z zapisami ustawy
o bezpieczeństwie osób przebywających na wyznaczonych obszarach wodnych oraz rozporządzaniami wykonawczymi do ustawy.

Informacja o jakości wody: Aktualizacji wymagają treści na tablicy jakości wody. Status „MWDK” zmienił się na „kąpielisko śródlądowe”. Wyposażenie kąpieliska w tablicę/naklejkę „ZAKAZ KĄPIELI” o wym. 40x60 cm do zastosowania w przypadku wprowadzenia zakazu kąpieli (materiał przekazany dla WOPR). Materiały poglądowe dotyczące jakości wody i tablic informacyjnych do pobrania na stronie www.bezpieczenstwo.wzp.pl, w zakładce „bezpieczeństwo wodne”.

Inne informacje: Zamontowanie masztu o wys. 4-6 m. dla plażowiczów w miejscu dobrze widocznym od strony lądu (maszt stalowy lub PCV z możliwością demontażu po sezonie). Aktualizacji wymaga regulamin kąpieliska np. nazwa miejsca z „MWDK” na „kąpielisko śródlądowe”, wykorzystanie i bezpieczeństwo urządzeń sportowych i rekreacyjnych, analiza potrzeby wyznaczenia miejsca do palenia tytoniu na terenie kąpieliska oraz zainstalowania znaków/tabliczek „zakaz palenia tytoniu”. Ponadto znak drogowy E-8 – kierujący na kąpielisko
z DW 121 wymaga naprawy (zgłoszenie do zarządcy drogi). Na stronie Serwisu Kąpieliskowego organizator
wprowadza bieżące dane dotyczące warunków (Data ostatniego pomiaru, Temperatura powietrza, Temperatura wody, Prędkość wiatru; Flaga) oraz ogólnego profilu wody (opis profilu, strona internetowa
z profilem, załączony plik z profilem). Kąpielisko w Steklnie powinno posiadać ogrodzenie, które wyeliminowało by zanieczyszczenia stwarzane przez zwierzęta (psy), które np. nadzoru właściciela znajdują się na kąpielisku. Kąpielisko posada elementy rekreacji np. siłownia pod chmurką oraz boisko do siatkówki, które powinno być pozbawione krawężników powodujące kontuzję korzystających.

Miejsce wykorzystywane do kąpieli Banie (gm. Banie)

Zabezpieczenie ratownicze: realizowane przez Oddział Powiatowy WOPR Gryfino zgodnie z zapisami ustawy
o bezpieczeństwie osób przebywających na wyznaczonych obszarach wodnych oraz rozporządzaniami wykonawczymi do ustawy.

Informacja o jakości wody: Brak wymaganej przepisami prawa tablicy jakości wody o min. wym. 80x100 cm
i treści rozporządzenia wykonawczego do ustawy. Wyposażanie MWDK w tablicę/naklejkę „ZAKAZ KĄPIELI”
o wym. 40x60 cm do zastosowania w przypadku wprowadzenia zakazu kąpieli (materiał przekazany dla WOPR). Materiały poglądowe, dot. jakości wody i tablic informacyjnych do pobrania na stronie www.bezpieczenstwo.wzp.pl, w zakładce „bezpieczeństwo wodne”.

Inne informacje: ustalenie z zarządcą drogi zamontowania znaku E-8 – kierującego w miejscowości Banie na MWDK. Wymiana masztu o wys. 4-6 m. dla plażowiczów w miejscu dobrze widocznym od strony lądu (maszt stalowy lub PCV z możliwością demontażu po sezonie). Prowadzony i aktualizowany każdego dnia serwis informacyjny o warunkach pogodowych na serwisie społecznościowym FB dla plażowiczów, 155 stałych użytkowników.

Miejsce wykorzystywane do kąpieli Strzeszów (gm. Trzcińsko Zdrój)

Zabezpieczenie ratownicze: realizowane przez Oddział Powiatowy WOPR Gryfino zgodnie z zapisami ustawy
o bezpieczeństwie osób przebywających na wyznaczonych obszarach wodnych oraz rozporządzaniami wykonawczymi do ustawy.

Informacja o jakości wody: MWDK posiada prawidłową i aktualizowaną tablicę jakości wody. Wyposażenie MWDK w tablicę/naklejkę „ZAKAZ KĄPIELI” o wym. 40x60 cm do zastosowania w przypadku wprowadzenia zakazu kąpieli (materiał przekazany dla WOPR). Materiały poglądowe dotyczące jakości wody i tablic informacyjnych do pobrania na stronie www.bezpieczenstwo.wzpl, w zakładce „bezpieczeństwo wodne”. Inne informacje: Bardzo dobrze oznakowany dojazd do MWDK znakiem E-8 – kierującym plażowiczów na MWDK w miejscowości Strzeszów. Analiza miejsca wykorzystanego do zamontowania masztu (stalowy lub PCV z możliwością demontażu po sezonie) o wys. 4-6 m., dla plażowiczów, w miejscu dobrze widocznym od strony lądu. Prowadzony i aktualizowany każdego dnia serwis informacyjny o warunkach pogodowych na serwisie społecznościowym FB dla plażowiczów, 817 stałych użytkowników.

Kąpielisko śródlądowe w Moryniu (gm. Moryń)

Zabezpieczenie ratownicze: realizowane przez Oddział Powiatowy WOPR Gryfino zgodnie z zapisami ustawy
o bezpieczeństwie osób przebywających na wyznaczonych obszarach wodnych oraz rozporządzaniami wykonawczymi do ustawy.

Informacja o jakości wody: Aktualizacji wymagają treści na tablicy jakości wody. Kąpieliska zmieniło podmiot zarządzający/prowadzący. Podany w serwisie kapieliskowym GIS serwis informacyjny o warunkach pogodowych na portalu FB nie zawiera aktualnych warunków pogodowych (stan na 31 lipca br.) i nie jest administrowany przez zarządzającego kąpieliskiem, 717 stałych użytkowników. Wskazane jest uregulowanie prowadzenia polityki informacyjnej w mediach społecznościowych.

Inne informacje: Podmiot prowadzący kąpielisko nie zamontował posiadanych informacyjnych tablic systemowych ILS w języku angielskim/polskim pozwalających na zapoznanie z schematem organizacyjnym i zabezpieczeniem kąpieliska. Kąpielisko w trakcie weekendów i dobrej aury pogodowej jest często odwiedzanym miejscem i wymaga zwiększenia obsady ratowniczej, właściwym działaniem jest zatrudnienie 3 ratowników w sezonie letnim. Kąpielisko posiada aktualny regulamin. Konserwacji i poprawy estetyki wymaga hangar ratowniczy na łódź ratowniczą.

Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Cedynia (gm. Cedynia)

Zabezpieczenie ratownicze: realizowane przez Oddział Powiatowy WOPR Gryfino zgodnie z zapisami ustawy
o bezpieczeństwie osób przebywających na wyznaczonych obszarach wodnych oraz rozporządzaniami wykonawczymi do ustawy. Informacja o jakości wody: MWDK posiada prawidłową i aktualizowaną tablicę jakości wody. Wyposażenie MWDK w tablicę/naklejkę „ZAKAZ KĄPIELI” o wym. 40x60 cm do zastosowania w przypadku wprowadzenia zakazu kąpieli (materiał przekazany dla WOPR). Materiały poglądowe dotyczące jakości wody i tablic informacyjnych do pobrania na stronie www.bezpieczenstwo.wzpl, w zakładce „bezpieczeństwo wodne”. Inne informacje: zarządcą drogi zamontował znak E-8 – kierującego w miejscowości Cedynia na MWDK. . Wyposażanie kąpieliska w tablicę/naklejkę „ZAKAZ KĄPIELI” o wym. 40x60 cm do zastosowania w przypadku wprowadzenia zakazu kąpieli (materiał przekazany dla WOPR). Materiały poglądowe, dot. jakości wody i tablic informacyjnych do pobrania na stronie www.bezpieczenstwo.wzp.pl, w zakładce „bezpieczeństwo wodne”.

fot. M. Sikora
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza