Chcą wykonania przejść dla pieszych, mieszańcy szykują petycję do GDDKiA


Wiele osób mogłoby zgodzić się z informacją, że w Chojnie w niektórych miejscach brakuje przejść dla pieszych. Tuż przy przychodni Salus czy też przy dyskoncie Intermarche. Z inicjatywą o złożeniem wniosku do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad wyszli mieszkańcy miasta. 

We wniosku został również zawarty punkt dotyczący odpowiedniego zabezpieczenia w oznakowaniu pionowym jak i poziomym oraz do należytego oświetlenia przejścia dla pieszych, które znajduje się na ulicy Bałtyckiej przed skrzyżowaniem z ulicą Władysława Jagiełły.

O braków przejść dla pieszych oraz niebezpiecznych sytuacjach na naszych drogach już w przeszłości, ostatnio w artykule Tu może dojść do tragedii, pacjenci mają problem z dostaniem się do przychodni, po naszej publikacji sprawą zainteresowała się telewizjaLista poparcia dla w/w wniosku można znaleźć i podpisać:
  • redakcja portalu chojna24.pl
  • Salus
  • Gazeta Chojeńska
  • salon fryzjerski "Małgorzata" (ul. Różana)

WNIOSEK

W imieniu własnym i mieszkańców miasta i gminy Chojna , składam wniosek w sprawie wyznaczenia i wykonania przejść dla pieszych w Chojnie:
  • na wysokości budynku przychodni NZOZ SALUS na ul. Kościuszki; 
  • na skrzyżowaniu ulic Władysława Jagiełły z Mieszka I na wysokości sklepu Intermarche;
  • oraz do odpowiedniego zabezpieczenia w oznakowanie pionowe i poziome i do należytego oświetlenia przejścia znajdującego się na ulicy Bałtyckiej przed skrzyżowaniem z ulicą Władysława Jagiełły w kierunku granicy zachodniej.
Po przebudowie drogi krajowej zostało zlikwidowane pięć przejść tylko na dwóch ulicach w ulicy Kościuszki i w ulicy Władysława Jagiełły bez żadnych konsultacji z ich użytkownikami. Mieszkańcy nie są zadowoleni ze sposobu komunikacji pieszej po przebudowie drogi krajowej. Obecne rozwiązania wymuszają na pieszych pokonywanie dodatkowej drogi, lub długotrwałe oczekiwanie na możliwość przejście przez jezdnię. Proponowana lokalizacja przez nas to miejsca gdzie te przejścia były i zostały usunięte z niewiadomych dla nas przyczyn. Nie wnioskujemy o przywrócenie tych wszystkich przejść ale tylko tych które są nam najbardziej potrzebne.

Budowa przejścia na ul. Kościuszki jest zasadna ze względu na to, że znaczna część mieszkańców miasta jak również gminy Chojna i nie tylko korzysta z opieki medycznej mieszczącej się przy ul. Kościuszki. Korzystają oni z miejsc postojowych przy sklepie Netto. Bezpośrednio mimo braku wytyczonego przejścia , udają się prosto przez jezdnię, ponieważ jest to najdogodniejsza i najkrótsza droga zwłaszcza dla osób starszych, matek z wózkami i osób z ograniczeniami ruchowymi dla których przejście kilkudziesięciu metrów stwarza duży wysiłek czasami niedopokonania. Brak w tym miejscu przejścia dla pieszych stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia jego użytkowników. Dzięki temu przejściu chcielibyśmy uniknąć sytuacji ,w której problem ten zostanie rozwiązany dopiero gdy zdarzy się wypadek. Przypominamy również że droga krajowa o nr. 26 przebiega przez centrum miasta, i dlatego ruch pieszy powinien być traktowany priorytetowo.

Ponadto budowa przejścia na skrzyżowaniu dróg Władysława Jagiełły z Mieszka I uporządkuje chaos który ma teraz miejsce. Kierowcy nie przepuszczają pieszych, argumentując to tym że brak jest przecież wyznaczonego przejścia dla pieszych. W efekcie tego, piesi albo muszą grzecznie czekać kilka minut, aż ktokolwiek ich przepuści, albo po prostu przechodzą pomiędzy samochodami. Rozwiązanie które proponujemy rozwiąże problem dla pieszych i nie będzie utrudniało ruchu drogowego. Także widzimy problem w przejściu na drugą stronę jezdni w drodze do Kościoła przed skrzyżowaniem z tymi ulicami. Polega on na tym że po stronie sklepu istnieje bariera architektoniczna w postaci wysokiego krawężnika co utrudnia ruch pieszych a w szczególności matek z dziećmi z wózkami.

Odnośnie przejścia dla pieszych umiejscowionego przy ul. Bałtyckiej na chwilę obecną jest to jedno z dwóch najczęściej uczęszczanych przez dzieci i młodzież szkolną przejść w drodze do szkoły Przejście to znajduje się w miejscu prostego odcinka ulicy, gdzie kierowcy nie dostosowują prędkości .Szczególnie w porach jesień i zima przejście to jest całkowicie nie widoczne z braku oświetlenia Dlatego wnosimy o zamieszczenie znaków T-27 ,A-17 łącznie .Znak A-17 ("uwaga dzieci")- piktogram zastosowany na jezdni jako wzmocnienie znaku pionowego jest on odblaskowy ,dobrze widoczny przed świtem, po zmroku oraz przy opadach atmosferycznych. Oraz domalowanie dodatkowych pasów w kolorze czerwonym które zwiększają kontrast i powoduje lepszą widoczność samego przejścia, ale przede wszystkim pieszych znajdujących się na nim. Zmiany te znacząco przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa. Szczególnie dzieci zmierzające codziennie do szkoły.

Jesteśmy przekonani, że bezpieczeństwo pieszych jest dla Państwa kwestią priorytetową, dlatego wierzymy, że niezwłocznie przystąpią Państwo do budowy przejść dla pieszych i należytego oznakowania i doświetlenia przejścia na ul. Bałtyckiej. Co w znaczącym stopniu poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców i wpłynie na pozytywne spostrzeganie Organów Administracji Rządowej przez społeczność lokalną.

Oczekując odpowiedzi liczymy na zrozumienie i pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Liczymy na odpowiedź z określeniem terminu realizacji opisanych zmian.

Pisanko Marcin
z listą poparcia
Mieszkańców
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza