Ostrzeżenie o odstrzale dzików w Chojnie [video]


W dniach od 12 października 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. na terenie lotniska (poza terenem osiedla) w Chojnie myśliwi z Koła Łowieckiego „Jeleń” prowadzić będą odstrzał redukcyjny dzików.

- W związku z powyższym w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia i życia, proszę się o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie przebywania w tych dniach po zmroku poza terenem zabudowanym osiedla, szczególnie w miejscach zakrzaczonych, szuwarach, trzciniskach oraz na pasach startowych - informuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Chojnie.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza