Modernizacja drogi gminnej w Starym Objezierzu


Trwają roboty budowlane związane z realizacją projektu pt. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia”. 

Zadanie dofinansowane jest z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”). Wykonawcą robót wyłonionym z ramach przetargu nieograniczonego jest firma MALDROBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu.

Koszt realizacji inwestycji wynosi 439.970,05 złotych. Na realizację ww. inwestycji Gmina Moryń otrzymała dofinansowanie w wysokości 279.299,00 złotych.

Moryń.pl
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza