Nowy odcinek drogi Trzcińsko Zdrój- Gogolice [foto]


Tym razem ponad 900-metrowy odcinek drogi Trzcińsko Zdrój – Gogolice powiat oddał do użytkowania. 

Inwestycja kosztowała 985 000 zł, z czego 626 000 zł powiat pozyskał z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Wykonawcą inwestycji była firma MALDROBUD z Myśliborza, a nadzór inwestorski pełnił Łukasz Szawaryński.

W oddaniu drogi do użytkowania wzięli udział Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, członek Zarządu Powiatu Tomasz Siergiej, radni powiatowi: Piotr Bugajski, Wojciech Fedorowicz i Andrzej Szelążek, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, wykonawcy Edward  i Łukasz Malinowiczowie wraz z załogą, inspektor nadzoru – Łukasz Szawaryński oraz naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma.Redakcja

1 Komentarze

Nowsza Starsza