Pieniądze dla OSP i dotacja dla województwa - sesja Rady Miejskiej w Cedyni [foto] [video]


W środę w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Cedyni odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad liczył 22 punkty. 

Podczas sesji przedstawione zostało sprawozdanie z budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. Dochody gminy w I półroczu wyniosły 11 292 558,27 zł co stanowiło 55,88% planu. Wydatki wyniosły 10 392 008,41 zł (47% planu). Szczegóły można zobaczyć na prezentacji w wideo poniżej.Pieniądze dla OSP

Radni zgodzili się na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia. Jednostka OSP z Czachowa otrzyma prawie 18 tys. złotych na zakup pilarek, motopompy, hełmów i wężów strażackich , a jednostka z Osinowa Dolnego ponad 5 tys. złotych między innymi na zakup defibrylatora.

Chcą spowolnić ruch

Gmina zabezpieczyła środki finansowe w budżecie na 2018 rok w celu udzielenia dotacji dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. "Wykonanie spowolnienia ruchu w m. Cedynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 124". Chodzi o ulicę Czcibora, to wyjazd w kierunku Osinowa Dolnego, na prostym odcinku drogi samochody potrafią jechać z dużą prędkością a ich kierowcy nie patrzą na ograniczenia.
Do tej pory ogłoszono dwa przetargi na to zadanie, jednak ceny ofert były zbyt wysokie. Gmina chce przeznaczyć na ten cel 141 tys. złotych.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza