Usterki mają być naprawione jeszcze w tym miesiącu


Na początku października pisaliśmy o usterkach na drogach krajowych w Chojnie, które są mocno uciążliwe dla mieszkańców. Interweniowaliśmy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, od której otrzymaliśmy bardzo optymistyczną wiadomość. 


Dwa tygodnie temu skontaktowaliśmy się ze szczecińskim oddziałem GDDKiA. Infrastruktura przeszła gruntowny remont w 2015 roku, już nikt nawet nie pamięta kiedy dokładnie pojawiły się usterki. 

Jak poinformował nas Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA wykonawca robót po dokonanym przeglądzie został zobowiązany usunąć poniższe usterki w ramach gwarancji - wymiana i regulacja pokrywy studni na ulicy Basztowej oraz roboty poprawkowe w odwodnieniu drogi na 26 przy skrzyżowaniu ulic Jagiełły z Jana Pawła II mają zostać wykonane w terminie do 21 października.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza