Mieszkańcy Babinka i Lubanowa bez wody pitnej


W czwartek 9 listopada Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie.Wydała komunikat w  sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Babinek, gm. Banie, zaopatrującego 1260 mieszkańców.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z dnia 09 listopada 2017 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Babinek, gm. Banie, pow. gryfiński zaopatrującego 1260 mieszkańców miejscowości: Babinek oraz Lubanowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 07 listopada 2017 roku stwierdził,że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) z uwagi na obecność enterokoków kałowych w ilości mniejszej niż 4 jtk/100 ml.

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie będące zarządcą wodociągu Babinek zostały zobowiązane do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. -Czytamy w komunikacie 

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania. Na miejsce jadą beczkowozy.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza