Europoseł Czesław Hoc pisze w sprawie jeziora Jeleńskiego


Pochodzący z naszego regionu europoseł Czesław Hoc upomina się o jezioro jelenińskie. Wystosował list do p.o. dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w którym zwraca uwagę, że jezioro jest źle zarządzane i uległo poważnej degradacji. 

W 2013 roku informowaliśmy o unikalnym odkryciu rzadkiego okazu ramienic, który jest gatunkiem wymierającym i występuje tylko na 54 stanowiskach na całym świecie.

"Lychnothamnus barbatus" jest niezwykle rzadko notowanym gatunkiem. Siedlisko zostało potwierdzone badaniami naukowymi przez prof. dr hab. Mariusza Pełchatego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W październiku br. jezioro zostało wprowadzone do bazy danych Instytutu Ochrony Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Na terenie jeziora występują również inne siedliska przyrodnicze. Już wtedy w raporcie sporządzonym przez naukowców podkreślano, że stan jeziora jest zły. W 2009 roku drastycznie obniżył się poziom wody. Zawiązała się również inicjatywa pn. Ratujmy Jezioro Jeleńskie, wolontariusze między innymi porządkowali teren jeziora. 

Od tego czasu niewiele się zmieniło, w czasie odkrycia rzadkiego okazu ramienic, nasi dziennikarze rozmawiali z różnymi instytucjami. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska informowała, że monitoruje stan siedliska a właściwymi jednostkami do podejmowania działań w sprawie ochrony tego terenu są władze gminy wraz z zarządcami terenu, czyli Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Ostatecznie do tej pory niewiele się zmieniło...

Poniżej publikujemy list europosła Prawa i Sprawiedliwości Czesława Hoca, który został przesłany do RZGW oraz do Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka. Do tematu jeszcze wrócimy. 

Szanowny Panie Dyrektorze!

W imieniu mieszkańców gm. Chojny, w tym -  Jelenina oraz własnym, pragnę upomnieć się o Jezioro Jeleńskie (pow. 104,3 ha) położone na Pojezierzu Myśliborskim, w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, które w wyniku złego zarządzania i nadzoru oraz poddane wysoce rabunkowej gospodarce rybackiej uległo poważnej degradacji i dramatycznej sytuacji w zakresie rybostanu.

Wobec powyższego, bardzo proszę o informację w następujących kwestiach:

1/Czy były podejmowane rzeczywiste (!) kontrole zarybiania jeziora zgodnych z operatem rybackim? Jeśli doszło do takich kontroli z udziałem pracownika RZGW, to czy były i są prawidłowo oraz rzetelnie udokumentowane?

2/Ile i kiedy dokonano tzw. odłowów kontrolnych (stwierdzenia rybostanu i kondycji ryb)?

3/W powszechnej literaturze jest napisane, że Jezioro Jeleńskie jest odpływowe. Położone pomiędzy zlewnią rzeki Rurzyca i zlewnią rzeki Słubia. Że z jeziora wypływa Potok Jeleński, zw. Małą Kalicą, będący dopływem Rurzycy. Że zbiornik jest również połączony ciekiem wodnym z Jeziorem Narost.
Od wielu lat jest to informacja nieprawdziwa, albowiem nastąpiła trwała utrata drożności owych połączeń i cieków. Poza fatalnymi skutkami dla samego ekosystemu jeziora, ten stan uniemożliwia wędrówki rybom.
Zatem, jaka jest obecnie oficjalna informacja i kiedy była dokonana ostatnia lokalna wizja i badania w tym zakresie?

4/Czy prawdą jest, że zamierza się wprowadzić do jeziora duże ilości karpia (i amura), a więc gatunku ryby obcej rodzimej faunie (byłoby to szkodliwe i niecelowe)?

5/Czy jest program zmniejszenia pogłowia kormoranów na Jeziorze Jeleńskim(strategia, koncepcja, w tym - metodyhumanitarne, np.wychładzanie lub olejowanie jaj kormoranów)? Dziennie dorosły kormoran może zjeść nawet 0,5 kg ryb, a drugie tyle potrzebuje na wykarmienie młodych. Poza tym jego odchody, które bogate są w fosfor oraz azot zanieczyszczają jeziora oraz niszczą drzewa i inną roślinność.

6/W dn. 07 grudnia 2013r. (ekologia.pl) podano, iż w Jeziorze Jeleńskim odkryto (prof. dr hab. M. Pełechaty z Uniwersytetu AM w Poznaniu) bardzo rzadki okaz ramienicy (Lychnothamnus barbatus), który jest gatunkiem wymierającym i występuje tylko na 54 stanowiskach na całym świecie.
Zatem, czy wprowadzono jakiekolwiek zalecenia czy też opracowano stosowny harmonogram i metodologię działań zaproponowanych przez ekologów?
Redakcja

1 Komentarze

Nowsza Starsza