Kolejne drogi gminne w Dębnie po przebudowie


Powstał nowy ciąg pieszo – jezdny na ulicy Demokracji. Dokończono też modernizację ulicy Kościuszki i budowę odcinka ulicy Pułaskiego. 

Niebawem gotowa będzie też nawierzchnia ulicy Lipowej w Dębnie. W tym roku na inwestycję w infrastrukturę drogową przeznaczono środki w wysokości ponad 13 000 000 zł.

Zakończono budowę odcinka ulicy Demokracji. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej oraz powstał ciąg pieszo – jezdny z kostki betonowej typu polbruk. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne Korimex z Dębna – za kwotę 379 tys. zł.

Gotowa jest też ulica Kościuszki i ulica Pułaskiego. W ramach inwestycji przebudowano odcinek ulicy Kościuszki od ulicy Spokojnej. 

Oprócz nowej nawierzchni asfaltowej i chodników powstały miejsca parkingowe przy szpitalu. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową, a także przebudowano sieci kanalizacji sanitarnej i odcinki sieci wodociągowej.

Na odcinku ulicy Pułaskiego – od ulicy Harcerskiej, wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej. Powstały też chodniki i zjazdy. Podobnie jak na ulicy Kościuszki wybudowano także kanalizację deszczową wraz z przepompownią ścieków.

W zakresie kanalizacji deszczowej gmina pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, które wyniosło około 495 tys. złotych.

Niebawem zakończy się również budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. Powstaje nowa nawierzchnia jezdni o szerokości z kostki betonowej na odcinku od ulicy Zielonej do drugiego skrzyżowania z ulicą Akacjową. 

Natomiast chodniki zostaną wykonane do pierwszego skrzyżowania z ulicą Akacjową. Ponadto wybudowane zostaną zjazdy indywidualne do posesji. Inwestycja obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej i w ul. Akacjowej o łącznej długości ok. 335 mb. Zadanie za kwotę blisko 490 tys. zł wykonuje Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD z Trzcińska Zdroju. Po zakończeniu inwestycji droga będzie jednokierunkowa.

debno.pl/

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza