Przęsło musi zostać podniesione, kiedy rowerem przejedziemy przez most w Siekierkach?


Na jaw wychodzą faktyczne powody nie realizowania szumnie zapowiadającego przez Urząd Marszałkowski projektu dotyczącego rewitalizacji mostu w Siekierkach i budowy polsko - niemieckiej trasy rowerowej z punktem obserwacyjnym. 

Od kilku lat trwają próby otworzenia dawnego mostu kolejowego dla turystów. Urząd Marszałkowski obiecywał realizację inwestycji ze stroną niemiecką, która miała pochłonąć ponad 5 milionów złotych. Pisaliśmy o tym w artykule Most w Siekierkach i Dolina Dolnej Odry otworzą się dla turystów.

W ostatnich miesiącach marszałek województwa Olgierd Geblewicz krytykował samorządowców z powiatu gryfińskiego, mówiąc między innymi o tym, że inwestycja w Siekierkach nie musi być realizowana przez województwo, o konflikcie pisaliśmy w artykule Faux pas marszałka Geblewicza, zaatakował samorządowców, tymczasem zaszkodził głównie sobie?

Okazuje się, że most w Siekierkach wymaga podniesienia o metr, jest to związane z dostosowaniem całej Odry do parametrów drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym. Dotarliśmy do dokumentów, z których wynika, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informowało o tym już w sierpniu 2017 roku w liście do marszałka. Podczas procedowania uchwały na ten wymóg wskazywali również radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego - Agnieszka Przybylska i Kazimierz Drzazga, zostało to jednak zbagatelizowane przez marszałka. 

Wszystkie te fakty wyszły po tym, jak radna Agnieszka Przybylska natrafiła na nasz reportaż z sesji Rady Miejskiej w Cedyni. Zrealizowanie tej inwestycji bez podniesienia przęsła mostu zablokuje uzyskanie IV klasy żeglowności Odry. 

Realizacja projektu (...) zakłada przeprowadzenie robót remontowo-utrzymaniowych, a nie modernizacyjnych. Projekt nie zawiera planów ingerencji w konstrukcję mostu, a jedynie w jego wierzchnią warstwę: zmianę torowiska na ścieżkę rowerową. (...) Most składa się z dwóch części: wschodniej (polskiej) wiszącej nad rozlewiskami Odry i zachodniej (niemieckiej) nad głównym korytem Odry. Obie części łączy nasyp. Most niemiecki znajdujący się nad Odrą graniczną jest własnością Deutsche Bahn AG, które w związku z tym jest odpowiedzialne za obiekt (...) Sprawa żeglowności rzeki Odry w tym zakresie leży w kompetencjach Rządu RFN i tylko on może podejmować decyzje inwestycyjne dotyczące podniesienia przęsła mostu.Wszelkie działania związane z eksploatacją przęsła, jego modernizacją, utrzymaniem i konserwacją, leżą w gestii Deutsche Bahn AG.  Wydaje się, że wiedza w tym zakresie powinna być oczywista dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W świetle powyższych faktów widać, że Samorząd Województwa nie jest właściwym adresatem pisma z sierpnia br. - informuje nas Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.  

Z dokumentów do których dotarliśmy wynika, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma wiedzę, że cześć mostu leży w gestii niemieckiej administracji, planuje się podniesienie czterech innych mostów na Odrze, między innymi w Krośnie Odrzańskim, Kostrzynie n/Odrą i w Szczecinie. Wszystko ma na celu wzrost klasy żeglowności Odry. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza