Niezwykłe warsztaty fotograficzne [foto]W piątek 8 grudnia 2017 r. w malowniczo położonej miejscowości Pinnow odbyły się zajęcia fotograficzne w ramach projektu Niemiecko-polskie warsztaty fotograficzne pt. "Pory roku w Dolinie Dolnej Odry". 

Podczas w/w zajęć zaproszeni uczestnicy z gmin Gryfino, Trzcińsko Zdrój, Pinnow oraz z Chojny (partner projektu po stronie polskiej) wymienili się doświadczeniami oraz zdobytą na przestrzeni lat wiedzą. Po wspólnym posiłku wybraliśmy się na sesję plenerową w celu uchwycenia wyjątkowych kadrów z naszymi kolegami zza Odry. Na koniec każdy fotograf otrzymał pamiątkowy dyplom, natomiast laureaci konkursu wartościowe nagrody rzeczowe. Główny założeniem projektu jest międzynarodowa integracja bez barier językowych oraz kulturowych.


Spośród 150 nadesłanych zdjęć wybrano 24 konkursowe w tym, aż 6 fotografii uczestników zajęć koła fotograficznego Pryzmat działającego przy Centrum Kultury w Chojnie (instruktor P. Woźnicki). Zdjęcia zostaną wykorzystane przy projektowaniu oraz wydruku pamiątkowych kalendarzy. Oto następujący podział:

Autorzy 12 zdjęć wybranych do kalendarza Doliny Dolnej Odry na rok 2018 (nagroda główna):
 1. Julia Sawicka (Chojna)
 2. Wiktoria Kugler (Chojna)
 3. Katarzyna Włodarczyk (Chojna)
 4. Heinz Böhlke
 5. Jürgen E.Knittel
 6. Sebastian Ratańczuk (Chojna)
 7. Ania Szczepańska
 8. Krzysztof Grzeliński
 9. Andreas Werbel
 10. Andreas Werbel
 11. Siegmar Küster
 12. Klaus Pigorsch
Autorzy 12 zdjęć wybranych na okładkę kalendarza Doliny Dolnej Odry na rok 2018 (wyróżnienie):
 1. Wolfgang Eilers
 2. Fanny Trapp
 3. Franziska Herms
 4. Karola Kistel-Hecht
 5. Nele Trapp
 6. Thea Trapp
 7. Reimar Metzke
 8. Aneta Jaz (Chojna)
 9. Justyna Jaz (Chojna)
 10. Teresa Winiarska (Chojna)
 11. Sara Tracz (Chojna)
 12. Zofia Gałuszka


Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, dodatkowo pragniemy podziękować naszemu niemieckiemu partnerowi Amt Oder Welse za zaproszenie na warsztaty oraz możliwość wzięcia udziały w/w polsko-niemieckim projekcie współfinasowanym ze środków Unii Europejskiej (Interreg). Specjalne podziękowania kierujemy do dyrektora Urzędu Oder-Welse p. Detlefa Krause i koordynatora projektu p. Katarzyny Pinkowskiej.

Paweł Woźnicki
Instruktor zajęć fotograficznych

Redakcja

2 Komentarze

Nowsza Starsza