Jak gmina "obeszła" zarządzenie wojewody, radni sprytnie "zmienili" nazwę ulicy


W grudniu wojewoda zachodniopomorski wydał zarządzenie zastępcze, które na podstawie tzw. "ustawy dekomunizacyjnej" zmieniło nazwę ulicy 2 lutego w Trzcińsku Zdroju na Władysława Sikorskiego. Nowa nazwa nigdy nie weszła w życie a radni szybko "zmieni" nazwę ulicy z 2 lutego na... 2 lutego. 

Nowe prawo weszło w życie w 2016 roku, samorządy miały 12 miesięcy na zmianę nazw ulic kojarzących się z komunizmem lub innym ustrojem totalitarnym, jeżeli tego nie zrobiły, nazwa mogła zostać narzucona "z urzędu". Wiele samorządów skarżyło zarządzenia do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

2 lutego 1945 Armia Radziecka weszła do Trzcińska Zdroju "wyzwalając" miasto z rąk niemieckiego okupanta. 

- Radni w Trzcińsku Zdroju wyszli z tej patowej sytuacji stosując prostszy patent. W okresie 30 dni w których zarządzenie Wojewody nie było prawomocne, radni podjęli w dniu 21 grudnia uchwałę, która zmieniła nazwę z 2 Lutego na 2 Lutego z odpowiednim uzasadnieniem. Podstawa prawna były przepisy z ustawy o samorządzie gminnym a nie tzw ustawy dekomunizacyjnej. W dniu dzisiejszym Wojewoda opublikował uchwałę przyjmując że jest ważna. Tym sposobem ani przez jeden dzień ulica nie nosiła nazwy Sikorskiego. Jest to pierwsze w Polsce wykorzystanie łuki prawnej i postawienie na swoim przez samorząd bez konieczności uciekania się do skarżenia zarządzenia Wojewody - tłumaczy nam Magdalena Pobiedzińska, radca prawny współpracujący z gminą Trzcińsko Zdrój.

W uzasadnieniu do uchwały, które otrzymali radni, ulica 2 Lutego miała upamiętnić Święto Ofiarowania Pana Jezusa, obchodzone tegoż dnia w kościele katolickim, a od gromnic święconych tego dnia w oknach w obronie od wszelkiego zła, przyjęła się w Polsce nazwa Matki Boskiej Gromnicznej. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w.

Kilka miesięcy temu nazwy ulic zmieniono w Cedyni, zniknęły ulice Roli-Żymierskiego, Świerczewskiego i Obrońców Stalingradu. Do zmiany nazwy doszło również na jednej z ulic w Chojnie, Demokracji Ludowej zamieniono na Demokracji. Nowe nazwy przyjęto również w Baniach i Widuchowej.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza