Nowy Prezes UKS Czcibor Cedynia


W dniu 28 stycznia  w sali posiedzeń Urzędu odbyło się walne zgromadzenie członków klubu sportowego UKS Czcibor Cedynia. 

Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2017. Następnie odbyły się wybory na nową czteroletnią kadencję. 

W wyniku wyborów na Prezesa został wybrany jednogłośnie Janusz Kruszyński, na Wiceprezesa wybrano Krzysztofa Muraszkę, na Sekretarza wybrano Andrzeja Mazura, natomiast Skarbnikiem został Dawid Bednarz. W skład Zarządu Klubu weszli jeszcze Mariusz Woja oraz Ryszard Kruszyński. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Grzegorz Fedorowski. 

W wolnych wnioskach dyskutowano o bieżącej sytuacji w Klubie, potrzebie wykonania niezbędnych prac i czynności związanych z inauguracją nowego sezonu piłkarskiego. 

Poinformowano o podjętych pracach związanych z remontem pomieszczeń szatni i pilną potrzebą zakupu nowych źródeł ogrzewania, ponieważ zastosowane dotychczasowe rozwiązanie nie spełniło swojej roli. Uczestnicy spotkania uznali za bardzo ważną rolę osób i instytucji wspierających Klub Czcibora, dziękowano za dotychczasową pomoc.

 Zarząd ustalił, że będą zwoływane systematycznie spotkania w celu podejmowania na bieżąco decyzji i działań w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla działalności całego Klubu Czcibora. 

Nowo wybrane władze Klubu zapraszają wszystkich zainteresowanych piłką nożną i sportem do współpracy i wspierania działalności miejscowego UKS Czcibor.

 Nowo wybranemu Zarządowi i Prezesowi należy życzyć spełnienia wszystkich ambitnych planów i samych sukcesów.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza