Akcja "Trzeźwy kierowca w naszej gminie"


Burmistrz Gminy Chojna informuje , że w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzona będzie lokalna kampania profilaktyczna pod nazwą „Trzeźwy kierowca w naszej gminie”.

W dniu 19 lutego nastąpiło przekazanie alkomatu AlcoQuant 6020 Plus dla Komisariatu Policji w Chojnie w celu realizacji tego programu. Zakupiony alkomat pozwoli na eliminowanie z dróg naszej gminy osób kierujących pojazdami w stanie po spożyciu alkoholu, których liczba każdego roku jest bardzo duża.

Osoby po spożyciu alkoholu poruszając się po naszych drogach stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych uczestników ruchu i pieszych – w tym dzieci. Każdy wypadek czy kolizja wywołuje nie tylko skutki wiktymizacji ale też finansowe dla całego społeczeństwa.

Zadania te realizowane są zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowym Programem Zdrowia .
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza