Chcesz pozbyć się azbestu? Informacja dla mieszkańców gminy Chojna


Gmina Chojna informuje, że planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie uzyskania dofinansowania na utylizację azbestu znajdującego się na terenie Gminy Chojna.
Po uzyskaniu środków z WFOŚiGW w Szczecinie, możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na demontaż, transport i utylizację azbestu oraz odbiór zdemontowanego już azbestu.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych wymianą azbestowego pokrycia dachowego mieszkańców Gminy Chojna o składanie informacji w Urzędzie Miejskim w Chojnie z podaniem:
  • planowanego terminu wymiany pokrycia dachowego,
  • powierzchni dachu (ilość azbestu) w terminie do 9 marca 2018 roku.
Warunkiem udziału w projekcie jest figurowanie w Gminnym Programie Usuwania Azbestu. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 0914141035 wew. 64 lub osobiście w pok. Nr 3 Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4 - p. Lis Jolanta
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza