Poszukiwana rzeźba z kościoła w gminie Cedynia trafiła... paczką do Komendy Policji


Od 2017 roku w policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie w ramach programu realizacji zabytków sakralnych w powiecie gryfińskim, stwierdzili braki zabytków w kilkunastu kościołach w naszym regionie. Na początku br. podczas prac w świątyni w Czachowie (gmina Cedynia) stwierdzono brak jednej z rzeźb. W tym tygodniu zaginiony zabytek został przesłany do komendę za pośrednictwem... poczty. 

Rzeźba była wymieniona na karcie zabytku z lipca 1962 roku. Według tego zapisu, przy ołtarzu znajdowały się trzy późnobarokowe figury. Podczas kontroli na ścianach prezbiterium kościoła znajdowały się jedynie dwie rzeźby aniołów, los trzeciej pozostawał nieznany.

Kolejne karty konserwatorskie, wykonane w sierpniu 1992 roku odnosiły się jedynie do dwóch rzeźb aniołów, znajdujących się w prezbiterium. Trzecia rzeźba nie została ujęta w dokumentacji. Prawdopodobnie zaginęła pomiędzy 1962 a 1992 rokiem. Koordynator ds. zabytków KWP w Szczecinie podkom. dr Marek Łuczak powiadomił o braku rzeźby proboszcza parafii, prosząc o zapytanie wiernych, jednocześnie rozpytał mieszkańców miejscowości. Rzeźby, która zniknęła już kilkadziesiąt lat temu jednak nikt nie pamiętał.

fot. KWP Szczecin
Policjant próbował uzyskać jak najlepsze fotografie i opis zabytku prowadząc kwerendę w archiwum konserwatorskim oraz muzealnym tak, aby na koniec programu zarejestrować wszystkie braki z jak najdokładniejszym opisem i ikonografią w bazie utraconych dzieł sztuki prowadzoną przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie. Z uzyskanych materiałów wynikało, że ok. 1837 roku powstał nowy ołtarz w Czachowie, na którym umieszczono figury ze starego barokowego ołtarza, prawdopodobnie z 1770 roku.

Wczoraj koordynator ds. zabytków otrzymał anonimowy telefon, w którym rozmówca spytał się czy policję wciąż interesuje zaginiona rzeźba, a po potwierdzeniu poinformował, że wysłał coś pocztą. Policjant spodziewał się anonimu tłumaczącego losy zaginionego zabytku, jednak zamiast niego w paczce przysłanej tego samego dnia spoza województwa zachodniopomorskiego znajdowała się barokowa rzeźba.

Rzeźba przedstawia anioła, który zdobił zwieńczenie barokowego ołtarza kościoła w Czachowie. Pierwotnie anioł trzymał w rękach trąbę by „głosić słowo Pańskie”, jednak obecnie jest pozbawiony tego elementu. 300-letni zabytek zachował się w dobrym stanie, z pierwotną polichromią przykrytą w części późniejszymi przemalowaniami. Rzeźba zostanie przekazana do dyspozycji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza