Policjanci promowali bezpieczeństwo pieszych i rozdawali odblaski [foto]Policjanci z gryfińskiej drogówki i strażnicy miejscy przeprowadzili działania mające na celu promowanie bezpieczeństwa wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego. Tym razem mundurowi pojawili się w rejonach przejść dla pieszych, na drodze krajowej Nr31.

W środę, 7 lutego, policjanci Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, wspólnie z pracownikami Straży Miejskiej z Gryfina prowadzili działania profilaktyczne, które ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. Zimą piesi są szczególnie narażeni na uczestnictwo w zdarzeniach drogowych. Zmienna pogoda, liczne opady i szybko zapadający zmrok znacząco wpływają na ten stan rzeczy. Infrastruktura drogowa w tym słabo oświetlone w niektórych miejscach pobocza dróg mogą powodować, że ubrany w odzież o szarym zabarwieniu pieszy może być dla kierującego mało widocznym cieniem. Pamiętajmy, że odpowiedzialność za niebezpieczne zdarzenia drogowe leży zarówno po stronie kierujących pojazdami, jak i pieszych, którzy są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. W ramach prowadzonej profilaktyki promującej bezpieczeństwo, policjanci w rejonach przejść dla pieszych, zwracali szczególną uwagę na obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących jak i pieszych.


Działania te uzmysłowić miały pieszym, że w głównej mierze to oni powinni zadbać o własne bezpieczeństwo. Dobierając odpowiednią do pory roku kolorystykę odzieży ułatwiają dostrzeżenie przez kierujących pojazdami. Ważne jest, aby uzmysłowić niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, że pomimo ciążącemu na nich obowiązkowi używania elementów odblaskowych podczas poruszania się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym a droga ta nie jest wyłącznie drogą dla pieszych lub drogą posiadającą chodnik, jak też drogą na której obowiązuję znak „D-40” - „strefa zamieszkania” ( art.11ust.4a ustawa Prawo o ruchu drogowym ), powinni stosować elementy odblaskowe również w obszarze zabudowanym, tam gdzie mogą być niedostatecznie dostrzeżeni przez kierujących pojazdami.


Podczas działań policjanci i strażnicy miejscy wręczyli napotkanym pieszym uczestnikom ruchu drogowego elementy odblaskowe, czyniąc ich bardziej widocznymi dla kierujących.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza