Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie do likwidacji? O losie ZGM-u zdecydują radni


Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Chojnie radni zdecydują czy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zostanie zlikwidowany. 

O tym, że ZGM może zostać zlikwidowany pisaliśmy już kilka miesięcy temu, w grudniu 2017 roku funkcję dyrektora przestał pełnić Przemysław Górny, który kierował zakładem przez blisko 6 lat.

Od początku roku 23 wspólnoty mieszkaniowe przeszły w obcy zarząd i są obsługiwane przez firmę prywatną. W ZGM-ie pozostało jeszcze 19 wspólnot oraz budynki komunalne.


Fragment uzasadnienia uchwały o likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie
(...) Występujące w ZGM-ie trudności w bieżącym realizowaniu zobowiązań w stosunku do dostawców mediów i wykonawców usług spowodowały odchodzenie Wspólnot Mieszkaniowych od ich administrowania przez ZGM na własny rachunek powołując swoje zarządy i przekazując administrowanie do firm zewnętrznych, które będą mogły skuteczniej windykować należności od mieszkańców zwłaszcza najemców lokali komunalnych.
Na chwilę obecną Gmina Chojna posiada 333 lokale komunalne będące w administrowaniu ZGM jak też podmiotów zewnętrznych.
Istnieje kilka sposobów likwidacji „Zakładu”, można go przekształcić w spółkę komandytową lub spółkę komandytowo-akcyjną można również w drodze uchwały zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczona odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia po likwidacji ZGM-u.
Gmina może przejąć zlikwidowany ZGM do swoich struktur poprzez przejęcie części pracowników z likwidowanego zakładu oraz zwiększenie zakresu obowiązków dla pracowników gminy, a prace remontowo-konserwacyjne zlecić podmiotowi zewnętrznemu, jeśli miałby to być PUK sp. z o.o. w Chojnie, to takie prace można zlecić bezprzetargowo
Na dzień dzisiejszy najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest likwidacja zakładu i przejęcie w całości ich należności i zobowiązań przez gminę, rozwiązanie umów o pracę za porozumieniem stron lub przejęcie pracowników.


Obowiązki dyrektora pełni obecnie Jan Będzak. Ostateczną decyzję o przyszłości zakładu podejmą w czwartek 22 lutego radni. Jeżeli uchwała zostanie przegłosowana, likwidacja zakończy się 31 maja br. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza