Uczniowie i nauczyciele ZSP w Chojnie zdobywają dodatkowe kwalifikacje [foto]


Od 1 września 2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie bierze udział w projekcie pt. „Kwalifikacje dziś-dobra praca jutro!”, finansowanym przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 - Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli technikum zawodowego oraz branżowej szkoły I st. z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej.Głównym jego celem jest przygotowanie uczniów do lepszego funkcjonowania na rynku pracy, m.in. poprzez zdobywanie nowych kwalifikacji oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Zaplanowane w projekcie działania realizowane są bardzo intensywnie. Od września,najlepszy uczeń w każdym z sześciu kształconych w szkole zawodów otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 800 zł miesięcznie. Doposażono w specjalistyczny sprzęt i laptopy pracownię gastronomiczną i hotelarską. Zakończyła się rekrutacja uczniów na płatne staże wakacyjne, które będą odbywały się u pracodawców.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk uczestniczyli w kursie Microsoft Technology Associate „CloudFundamental”, który zakończył się egzaminem w Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym CERTIPORT i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego umiejętności wykorzystywania najnowszych technologii do osiągania celów biznesowych oraz zapewniania przewagi konkurencyjności.

W lutym rozpoczął się kurs stylizacji paznokci, po którego ukończeniu uczennice kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa zdobędą uprawnienia do wykonywania usług jako stylistki paznokci. Kurs obejmuje swoim programem zajęcia teoretyczne i praktyczne, podczas których uczennice doskonalą umiejętność tradycyjnego wzornictwa, uczą się wykonywać manicure i pedicure klasyczny i hybrydowy, ćwiczą techniki przedłużania płytki paznokcia.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w kursie cross-selling i up-selling, zapoznając się z technikami efektywnego podnoszenia sprzedaży w gastronomii i zasadami komunikacji z klientem.

Nauczyciele zawodu zdobywają nowe kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego i psychodietetyki na studiach podyplomowych, podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach: barmańskim, baristy, cross-selling i up-selling oraz zarządzania projektami budowlanymi. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza