Walne zgromadzenie Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy


W dniu 9 marca 2018r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie odbyło się Walne Zgromadzenie Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy. Dokonano wyboru nowych władz na lata 2018-2019.

Zarząd:  
  • Gerard Lemke - Przewodniczący
  • Anna Stamblewska - Wiceprzewodnicząca
  • Janusz Siedmiogrodzki - Wiceprzewodniczący
  • Danuta Czerniukiewicz - Skarbnik
  • Genowefa Skawińska - Sekretarz
  • Halina Szczygieł - Członek
  • Kazimierz Komorzycki - Członek
Komisja rewizyjna:
  • Danuta Kaczkowska - Przewodnicząca
  • Agnieszka Rucińska
  • Stanisław Wiatrowski

CH-GSWE jest społeczną organizacją pozarządową, niezależną i samodzielną. Ma charakter ponadpartyjny i ponadwyznaniowy. Celem Stowarzyszenia jest promowanie proeuropejskiego sposobu myślenia, budowanie porozumienia między ludźmi różnych narodowości poprzez likwidowanie uprzedzeń i stereotypów oraz szerzenie tolerancji.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza