XI powiatowy konkurs wiedzy o Europie [foto]


W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie, już po raz szósty pod honorowym patronatemn wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, prof. Bogusława Liberadzkiego. Główną nagrodą ufundowaną przez patrona konkursu, jest wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Konkurs. który zorganizowano 22 lutego, skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum i klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. W tym roku do rywalizacji przystąpiły drużyny z gimnazjum w Cedyni, Chojnie i Widuchowej oraz z ZSP Nr 2 w Gryfinie i ZSP w Chojnie.  Konkurs składał się z trzech etapów: pisemnego, ustnego oraz praktycznego.


W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o Europie. Drugi etap wymagał odpowiedzi na pięć pytań dotyczących wiedzy historycznej, geograficznej, symboli narodowych, ustrojów państw, organizacji międzynarodowych w tym głównie Unii Europejskiej, zabytków, języków, walut, potraw i znanych postaci świata kultury. W trzecim etapie uczestnicy przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne, charakteryzujące wybrane przez siebie państwo.


Uczestników konkursu oceniała trzyosobowa komisja w składzie: 
  • pan Gerard Lemke - przewodniczący Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, 
  • pani Krystyna Leddin - pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie
  • pan Kazimierz Komorzycki - reprezentujący prof. Bogusława Liberadzkiego.

Zwycięzcą tegorocznego konkursu została drużyna z ZSP w Chojnie, w składzie: Natalia Ziembowska, Gracjan Jasnos, Dawid Piotrowski (opiekun p. Gabriela Lasowska), II miejsce zajęła drużyna gimnazjalistów z Widuchowej, w składzie : Małgorzata Mlak, Adam Madej, Wojciech Rogalski (opiekun p. Irena Chęś), a III miejsce, drużyna gimnazjalistów z Cedyni w składzie: Marta Pięknik, Michał Sobiś, Jakub Wojtasik (opiekun p. Renata Misiura).

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza