Anty-szczepionkowcy w powiecie gryfińskim? W 2017 roku nałożono łącznie 6000 zł kar


Szczepienia są bardzo ważne, dzięki nim organizm uodparnia się na choroby, wirusy również nie rozprzestrzeniają się. W Polsce od kilku lat trwa dyskusja na temat zasadności szczepień, sprawdziliśmy jak to wygląda w powiecie gryfińskim.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Gryfinie ocenę stanu sanitarnego powiatu gryfińskiego przedstawiła dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Wioletta Różko.

W rocznikach 2017 - 1998 pod obowiązek szczepień w naszym powiecie podlega 15 084 osób, dzieci i młodzieży.

Na koniec 2017 roku liczba osób uchylających się od szczepień ochronnych wynosiła 32 dzieci. W ramach podjętych działań przez PPIS w Gryfinie przeprowadzono instruktaż edukacyjny, wysyłano pisma informacyjne mające na celu pouczenie rodziców i opiekunów, wysłano 28 wezwań i 22 upomnienia. Przesłano 17 wniosków do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotyczących wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz nałożenia kary grzywny.

W 2017 roku wojewoda zachodniopomorski nałożył grzywnę na 20 osób w łącznej kwocie 6000 złotych.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza