Obchody w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę w gminie Moryń


Wykładem „Wzdłuż granic II RP”, przygotowanym i poprowadzonym przez Bogusława Tomaszewskiego i Waldemara Bocheńskiego, rozpoczęły się dwudniowe uroczystości (6-7 kwietnia) z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Komisarzowi Straży Granicznej Stanisławowi Julianowi Kozakiewiczowi, które zorganizowano w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

W czasie wykładu i po jego zakończeniu można było oglądać wystawę orderów i odznaczeń Wojska Polskiego oraz hełmów żołnierskich.

Drugiego dnia pod pomnikiem na Siekierkowskim Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Przy akompaniamencie Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej, uczniowie Zespołu Szkół w Moryniu odśpiewali „Rotę”, a następnie odsłonili pamiątkową tablicę oraz złożyli kwiaty na grobie, patrona swojej szkoły starszego sierżanta Mieczysława Majchrzaka.

O godz. 12:00 rozpoczęła się msza św. polowa na placu kościelnym w Klępiczu, przed którą odczytano, na podstawie Listy Katyńskiej, opracowanej przez Warszawską Rodzinę Katyńską i Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych, nazwiska żołnierzy zamordowanych na wschodzie. 

W trakcie mszy św. odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą Komisarza Straży Granicznej Stanisława Juliana Kozakiewicza, a na placu kościelnym posadzono „Dąb Katyński”.

Przemarsz Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej ulicami miasta rozpoczął uroczystości na Placu Wolności w Moryniu. Po odśpiewaniu hymnu przez uczestników uroczystości i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Moryniu Krzysztof Konecki, przywitał przybyłych gości oraz zgromadzonych mieszkańców. 


Następnie głos zabrał Burmistrz Morynia Józef Piątek, który w swoim przemówieniu nawiązał do historii tych ziem, zmagań polskiego oręża w kontekście spojrzenia młodego pokolenia w przyszłość tych ziem i ojczyzny. Uczniowie z Zespołu Szkół w Moryniu odczytali, w czterech językach (K. Rozkrut – j. polski, O. Klęczar – j. niemiecki, M. Ostrowski – j. rosyjski, W. Trochimiuk – j. angielski ), przesłanie o pokój do narodów całego świata, po czym na znak pokoju wypuszczono gołębie.


Po przemówieniach organizatorzy uroczystości zaprosili wszystkich zgromadzonych na koncert pt. „Droga do niepodległości 1939-1945” przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie. Burmistrz Morynia Józef Piątek po koncercie wręczył Ks. Andrzejowi Lemieszce pamiątkowy dyplom z okazji 35-lecia Święceń Kapłańskich, a uczniowie i zgromadzeni widzowie odśpiewali gromkie „sto lat”.

Na placu za Urzędem Miejskim zorganizowano festyn militarny na którym, można było obejrzeć eksponaty z Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych w Gozdowicach i Klub Krótkfalowców SP1KZE z Chojny. Każdy uczestnik festynu mógł się poczęstować wojskową grochówką i ciastem przygotowanym przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Moryń oraz miejscowości Żelichów (gmina Cedynia).Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza