Chojno obudź się - list mieszkańca Chojny Marcina Pisanko


Chcąc się odnieść do cytowanych słów Burmistrza Chojny gdzie mówi on nieprawdę i wprowadza przez to w błąd mieszkańców Miasta i Gminy Chojna, które zostały zamieszczonych w lokalnym portalu informacyjnym odnośnie petycji dla sprzeciwu sprzedaży terenów zielonych (parku) chciałbym przedstawić moje stanowisko w tej sprawie w raz z dowodami.

Bardzo żałuje że ostatni teren zielony umiejscowiony w centrum w pięknym mieście Chojna został sprzedany. Od kiedy dowiedziałem się o sprzedaży tego terenu rozpocząłem intensywne poszukiwania rozwiązań które pozwoliły by powstrzymać sprzedaż. Razem z inicjatywą samorządową postanowiliśmy wystosować petycję do Burmistrza Chojny bo tylko on mógł zatrzymać sprzedaż. W petycji zamieszczone były dwa punkty pierwszy o odstąpieniu od sprzedaży, a drugi o przedstawieniu koncepcji zagospodarowania tego terenu na cele rekreacyjne dla mieszkańców.

Cytowane słowa:

"Jeżeli mieszkańcom mówi się nieprawdę i celowo wprowadza się ich w błąd po to, żeby podpisywali się pod petycją, bo takie sygnały do mnie dotarły, no to nie jest to eleganckie. Mówienie, że w tym miejscu powstanie Lidl, a więc bardzo prosimy żebyście się Państwo podpisali pod petycją jest kłamstwem. Ten teren miał być przeznaczony na mieszkaniówkę i w takim celu został sprzedany"

"Gdyby to pytanie, ktokolwiek mi postawił pół roku temu, to bym takie konsultacje przeprowadził, ale ten list wpłynął do mnie w dniu kiedy została dokonana wpłata wadium, a przetarg miał się odbyć za kilka dni." 

Oto moje stanowisko.
  1. Zbierając podpisy niemieliśmy żadnej informacji komu ten teren ma być sprzedany, była to tajemnica, docierały do nas tylko niepotwierdzone informacje jakoby tym teren jest zainteresowany deweloper z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i tak też jeśli mieszkańcy nas pytali odpowiadaliśmy. Według mnie jest to próba oczerniania zbierających podpisy w oczach mieszkańców.
  2. Odnośnie słów że teren ten był przeznaczony na cale mieszkaniowe jest to kłamstwo, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Chojna działka ta wpisana jest jako zieleń parkowa, częściowo tereny wyłączone z zabudowy na terenie miasta Chojna jako dowód dołączam zapis. Na dowód tego w 2014 w gazetce przedwyborczej burmistrz przedstawiał pięć koncepcji rewitalizacji tego terenu i tutaj posiadam dowód jako zdjęcie gazetki.
  3. Co do słów Burmistrza o przeprowadzeniu konsultacje społecznych pół roku temu, pytam kiedy ten teren został wystawiony na sprzedaż, pół roku temu, nie dokładnie 24-01-2018 r. 
Mogę zrozumieć że mieszkańcy posiadają różne zdanie, ale dla tak ważnych terenów które sprzedawane są bezpowrotnie powinno przeprowadzać się referendum lub konsultacje społeczne. Ostatecznie to my wspólnota mieszkańców jesteśmy odpowiedzialni za swoje miejsce zamieszkania.

Pisanko Marcin
Mi zależyRedakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza