Rada obniżyła pensję burmistrzowi, a ten zaskarżył uchwałę do sądu


W maju radni podjęli decyzję o obniżeniu pensji burmistrzowi Chojny do minimalnego poziomu. Uchwała weszła w życie 1 czerwca. Adam Fedorowicz postanowił bronić swojego wynagrodzenia i zaskarżył uchwałę do Sądu Administracyjnego. 

Wcześniej Adam Fedorowicz zarabiał ponad 10 tys. złotych. Po obniżce jego pensja zmalała do 6 tys. złotych. O decyzji radnych pisaliśmy w artykule Radni mocno obniżyli pensję burmistrzowi Chojny.

W sierpniu burmistrz zaskarżył decyzję radnych do Sądu Administracyjnego – według niego podjęta uchwała narusza przepisy, ponieważ wchodzi w życie bez okresu uprzedzenia oraz nie zawiera uzasadnienia. Włodarz gminy wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, jak też kosztów zastępstwa procesowego. 

Kilka dni temu skarga trafiła do biura Rady Miejskiej, która ma 30 dni na przesłanie odpowiedzi. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza