Współpraca Powiatu z przedsiębiorcami


W ubiegłym tygodniu Zarząd Powiatu w Gryfinie podpisał trójstronne porozumienie z firmą UTB Bernard Baranowski z Glinnej oraz spółką Vreespol z Gogolic w sprawie wspólnej modernizacji odcinka drogi powiatowej, stanowiącego dojazd do kopalni w Chełmie Górnym.


Pierwszy etap współpracy dotyczy wykonania dokumentacji technicznej, na podstawie której możliwe stanie się rozpoczęcie działań inwestycyjnych. 

Koszt opracowania wynosi 42.000 zł. Zgodnie z ustaleniami partnerzy prywatni sfinansują po 25% kosztów projektu, pozostałą część pokryje Powiat.

Pierwotnie swój finansowy udział w przedsięwzięciu zadeklarowała Gmina Trzcińsko-Zdrój, jednak ostatecznie wycofała się ze złożonej deklaracji. Projekt techniczny wykonany zostanie jeszcze w bieżącym roku.

Odcinek drogi powiatowej objęty projektem (długość 0,9 km).
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza