Ćwiczenia służb w Myśliborzu [foto]W ostatni dzień września w Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem ,,Egida 18". To praktyczna weryfikacja tego, jak działa system powoływania rezerw, bowiem Policja obok wojska jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami. 

Całość ćwiczeń będzie koordynował Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Ćwiczenia zrealizowane zostały zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

Do Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu stawili się rezerwiści, którzy posiadali nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Głównymi założeniami ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji pomiędzy komendami powiatowymi, miejskimi a komendami wojewódzkimi i dalej z Komendą Główną Policji.

W trakcie ćwiczeń rezerwiści dowiedzieli się o uwarunkowaniach dotyczących działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny oraz o roli Policji w osiąganiu wyższych stanów gotowości obronnej państwa. 

Omówiono podstawy prawne działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania służby. Kolejnym elementem ćwiczeń były zadania, obowiązki i uprawnienia osób, którym zostały nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w Policji. 

Omówiono podstawę prawną, budowę oraz zasady działania i przypadki posługiwania się bronią palną. Rezerwiści dowiedzieli się o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Myśliborzu mł. insp. Dariusz Ufnowski wręczył wszystkim uczestnikom zaświadczenia o odbyciu szkolenia.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza