Dofinansowanie dla Gminy Myślibórz


W poniedziałek 1 października została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dalsze w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 


Całkowita wartość zadania wynosi 410 178,71 zł. Kwota pomocy na przedmiotową inwestycję będzie wynosić 260 996,00 zł, co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych operacji. 

Jeszcze w tym tygodniu planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza