Nowa remiza strażacka w Nawodnej [foto]


Gmina Chojna zawarła umowę z firmą P.W. Kronex Krzysztof Krupski z siedzibą w Nowogródku Pomorskim na wybudowanie nowej remizy w Nawodnej. 


Wartość umowy na roboty budowlane to 1.426.158,36 zł brutto. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę budynku remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 403, obręb geodezyjny Nawodna gm. Chojna.

Remiza będzie obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, z poddaszem użytkowym. W części parterowej budynku znajdować się ma garaż na trzy wozy strażackie, pomieszczenie kotłowni oraz magazyn na olej opałowy. Część poddasza stanowić będzie świetlica z pomieszczeniami pomocniczymi. Budynek wyposażony zostanie w 3 kolektory słoneczne.

Podstawowe parametry planowanego do budowy obiektu remizy:
  •  powierzchnia zabudowy: 200 m2;
  •  powierzchnia użytkowa: ok. 160 m2;
  •  kubatura: ok. 1.824 m3.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.580.000,00 zł i sfinansowana zostanie z budżetu Gminy Chojna.Źródło: chojna.pl
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza